Manja slova Veća slova RSSVijesti

06.09.2013.

NAJAVA: Seminar na temu “Javne nabavke u okviru transnacionalnih programa SEE i MED”

Sektor za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), Ministarstva finansija, u saradnji sa njemačkim konsultantskim kućama GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) i IEP (Institute fur Europaische Politik), organizuje dvodnevni seminar, koji će se održati 9. i 10. septembra tekuće godine, u Ministarstvu finansija (sala 119 na trećem spratu)...

05.09.2013.

SAOPŠTENJE: Lista poreskih obveznika – povratnika u prekršaju

U radu inspekcijskih službi, posebno inspektora Poreske uprave, zabilježeni su česti slučajevi da poreski obveznici, uprkos sprovedenim sankcijama, ponavljaju kršenje propisa, odnosno u više uzastopnih navrata čine iste prekršaje....

03.09.2013.

Slovenija: Potpisan Sporazum o osnivanju Centra za razvoj finansija CEF kao medunarodne organizacije

Guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić prisustvovao je ceremoniji potpisivanja Sporazuma o osnivanju Centra za razvoj finansija (CEF) kao međunarodne organizacije, koji je, u ime države Crne Gore, potpisao pomoćnik ministra finansija Nikola Vukićević.

03.09.2013.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma....

26.08.2013.

Obavještenje: Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću završava u srijedu, 04. septembra 2013. godine

Obavjestavamo vas da se predaja aplikacija po osnovu Konkursa za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću završava u srijedu, 04. septembra 2013. godine, u 17h. Komisija neće razmatrati neblagovremene, nepotpune i prijave koje nijesu podnijete u predviđenoj prijavnoj formi i koje ne ispunjavaju zahtjeve iz Konkursa...

05.08.2013.

Obavještenje o raspisivanju Konkursa za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu

Ovdje možete preuzeti konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću i svu potrebnu dokumentaciju...

05.08.2013.

Ministarstvo finansija objavilo Bilten XXIX

Ministarstvo finansija objavilo Bilten XXIX

Ovdje možete pogledati Bilten XXIX Ministarstva finansija...

02.08.2013.

Spisak dežurstava u Ministarstvu finansija za vrijeme godišnjih odmora

Spisak dežurstava u Ministarstvu finansija za vrijeme godišnjih odmora

01.08.2013.

Saopštenje: Vlada ovlastila ministra finansija da zaključi kreditni aranžman sa CKB-OTP Group

Vlada Crne Gore je, na današnjoj sjednici, prihvatila Informaciju o rezultatima pregovora sa Crnogorskom komercijalnom bankom – OTP Group, u vezi sa zaključenjem kreditnog aranžmana u iznosu od 42,5 miliona eura, i ovlastila ministra finansija da potpiše Ugovor o kreditnom aranžmanu između Vlade Crne Gore – Ministarstva finansija i Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica – OTP Group...

31.07.2013.

Proljećna analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi–januar-maj 2013.

Ovdje možete preuzeti Proljećnu analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi–januar-maj 2013...