Manja slova Veća slova RSSVijesti

06.02.2019.

Sastanak sa predstavnicima Svjetske banke

Sastanak sa predstavnicima Svjetske banke Ministar finansija, Darko Radunović sa saradnicima sastao se sa šefom kancelarije za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, Emanuelom Salinasom, kako bi razgovarali o projektima iz portfolija Svjetske banke kao i o budućim aktivnostima...

06.02.2019.

JAVNI POZIV (DRUGI) ZA UČEŠĆE NA JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJI SE NALAZE U STAROJ FABRICI “DUVANSKOG KOMBINATA” – PODGORICA

Na osnovu Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanja u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 44/10) i Zaključka Vlade Crne Gore br. 07-3986 od 11.01.2018. godine, Ministarstvo finansija objavljuje...

05.02.2019.

Reagovanje Ministarstva finansija

Povodom navoda predsjednika Zajednice opština Refika Bojadžića da nije konsultovana Zajednica opština prilikom izrade Zakona o lokalnim komunalnim i Zakona o administrativnim taksama iznijetim u tekstu „Vlada ne pita opštine za donošenje važnih zakona“ objavljenog u ND „Vijesti“ 04. 02. 2019. godine, radi tačnog i preciznog informisanja javnost obavještavamo sljedeće...

01.02.2019.

Započeo projekat za promociju Operativnog programa za sektor zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politike iz IPA II perspektive

Započeo projekat za promociju Operativnog programa za sektor zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politike iz IPA II perspektive

Sastankom održanim 31.01.2019. godine u Ministarstvu finansija obilježen je početak projekta kojim će se Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Ministarstvu prosvjete, Ministarstvu nauke, Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava i Ministarstvu finansija pružiti podrška u promovisanju aktivnosti iz Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike 2015-2017...

31.01.2019.

Održan seminar pod nazivom ,,Provjere izvršenja ugovornih obaveza i identifikacija nepravilnosti"

Održan seminar pod nazivom ,,Provjere izvršenja ugovornih obaveza i identifikacija nepravilnosti"

Održan seminar pod nazivom ,,Provjere izvršenja ugovornih obaveza i identifikacija nepravilnosti"...

31.01.2019.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU POKRETNE STVARI U DRŽAVNOJ SVOJINI - Linija za pripremu duvana – COMAS, KOJA SE NALAZI U STAROJ FABRICI “DUVANSKOG KOMBINATA” – PODGORICA

Na osnovu Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanja u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 44/10) i Zaključka Vlade Crne Gore br. 07-5854 od 20.12.2018. godine, Ministarstvo finansija objavljuje...

31.01.2019.

Saopštenje: Izvršenje budžeta Crne Gore u 2018. godini (GDDS tabela 12)

Prema preliminarnim podacima o izvršenju Budžeta za 2018. godinu, ukupni prihodi budžeta ostvareni su u iznosu od 1.746,4 mil. € ili 37,9% procijenjenog BDP-a (4.604,5 mil. €)....

30.01.2019.

Održan seminar u sklopu twinning projekta „Jačanje kapaciteta Odjeljenja za suzbijanje nepravilnosti i prevara Ministarstva finansija (AFCOS kancelarije)“

Održan seminar u sklopu twinning projekta „Jačanje kapaciteta Odjeljenja za suzbijanje nepravilnosti i prevara Ministarstva finansija (AFCOS kancelarije)“

Održan seminar u sklopu twinning projekta „Jačanje kapaciteta Odjeljenja za suzbijanje nepravilnosti i prevara Ministarstva finansija (AFCOS kancelarije)“...

28.01.2019.

Ugovor za nabavku opreme: "Jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha u Crnoj Gori": Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Tenderski dosije Corrigendum Clarification