Manja slova Veća slova RSSVijesti

13.12.2019.

Za unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama 49,8 miliona eura

Za unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama 49,8 miliona eura Ministar finansija Darko Radunović je danas sa predstavnicima njemačke razvojne banke KfW potpisao Ugovor o kreditu za Program energetske efikasnosti u javnim zgradama – faza III, u vrijednosti od 45 miliona eura, dok je ministarka ekonomije Dragica Sekulić potpisala Ugovor o grantu za isti program u visini od 4,8 miliona eura...

12.12.2019.

Javni poziv za učešće na javno nadmetanje za prodaju pokretnih stvari u državnoj svojini koji se nalaze u staroj fabrici "Duvanskog kombinata" - Podgorica

Javni poziv za učešće na javno nadmetanje za prodaju pokretnih stvari u državnoj svojini koji se nalaze u staroj fabrici "Duvanskog kombinata" - Podgorica...

12.12.2019.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Danilovgrad

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Danilovgrad...

11.12.2019.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti u vezi izrade Predloga Carinskog zakona

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti u vezi izrade Predloga Carinskog zakona...

05.12.2019.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Bar

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-7402 sa sjednice od 21. novembra 2019. godine, Ministarstvo finansija objavljuje...

04.12.2019.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Tuzi

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Tuzi...

30.11.2019.

Intervju ministra finansija Darka Radunovića za Portal Analitika: Rastu prihodi od PDV-a, doprinosa i akciza, auto-put ne može ugroziti fiskalnu održivost

Intervju ministra finansija Darka Radunovića za Portal Analitika: Rastu prihodi od PDV-a, doprinosa i akciza, auto-put ne može ugroziti fiskalnu održivost

Rast budžetskih prihoda u prvih devet mjeseci ove godine posljedica je jasne ekonomske politike Vlade i principijelnog insistiranja na mjerama fiskalne konsolidacije, uz povećanu poresku disciplinu. Tako smo po osnovu poreza na dodatu vrijednost prihodovali 56,3 miliona eura više nego u prva tri kvartala prošle godine, doprinosa za 19,2 miliona i akciza za 12,2 miliona eura, istakao je u intervjuu za Portal Analitika ministar finansija, Darko Radunović...

26.11.2019.

Obavještenje o ispitu za ovlašćenog unutrašnjeg revizora u javnom sektoru

Ministarstvo finansija u saradnji sa Upravom za kadrove organizuje ispit za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru, u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za ovlašćenog unutrašnjeg revizora u javnom sektoru („Službeni list Crne Gore”, br. 30/15)...

22.11.2019.

Završena Tajeks misija u oblasti javnih nabavki

Inicirana od strane Evropske komisije, u Podgorici je, u period od 18. do 22. novembra realizovana ekspertska misija u oblasti javnih nabavki, koje se prvenstveno odnose na nabavke u zdravstvu, saobraćaju kao i na veće infrastrukturne projekte. Glavni ciljevi ove misije su bili sagledavanje načina na koji sistem javnih nabavki u Crnoj Gori funkcioniše, saradnje među institucijama i kontrole odluka u oblasti javnih nabavki, odnosno načina na koji se donose i sprovode odluke.

21.11.2019.

Unutrašnji revizori su čuvari javnog povjerenja i doprinose borbi protiv korupcije

Unutrašnji revizori su čuvari javnog povjerenja i doprinose borbi protiv korupcije

U okviru projekta „Obuka internih revizora u javnom sektoru Crne Gore“ (TIAPS 4) danas je podijeljeno 15 sertifikata četvrtoj generaciji uspješnih polaznika programa obuke. „Unaprjeđenje upravljanja javnim finansijama je jedan od strateških ciljeva reforme javne uprave u Crnoj Gori usmjerene na povećanje odgovornosti, transparentnosti i upravljanja javnim resursima kako nacionalnim tako i sredstvima EU“, saopštio je ministar finansija, Darko Radunović na ceremoniji zatvaranja projekta...