Manja slova Veća slova RSSVijesti

22.12.2018.

Ugovor o uslugama: Implementacija novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS): Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Obavještenje o užoj listi kandidata

20.12.2018.

Generalna direktorica Iva Vuković: Industrijska proizvodnja je rasla po stopi od 24%, rast prihoda od turizma u vrijednosti od 8,3%

Generalna direktorica Iva Vuković: Industrijska proizvodnja je rasla po stopi od 24%, rast prihoda od turizma u vrijednosti od 8,3%

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Jesenju analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi, koju je pripremilo Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim relevantnim institucijama. Jesenjom analizom obuhvaćena su ekonomska kretanja u prvih devet mjeseci 2018. godine...

20.12.2018.

Vlada na današnjoj sjednici usvojila Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu

Vlada na današnjoj sjednici usvojila Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu. Ovom odlukom definisano je koji će se kreditni aranžmani zaključiti u toku 2019. godine, sa kojim finansijskim institucijama i u kojem iznosu, kao i za koje projekte. Projekti će se odnositi na izgradnju putne infrastrukture, vrtića, škola, realizaciju projekata iz oblasti vodosnabdijevanja, otpadnih voda, kao i energetske efikasnosti. Takođe, predviđeno je i za koje kreditne aranžmane država može izdati garancije...

19.12.2018.

Održan početni sastanak za projekat “Unapređenje IT sistema Direktorata za državni budžet”

Održan početni sastanak za projekat “Unapređenje IT sistema Direktorata za državni budžet”

19. decembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je početni sastanak za projekat “Unapređenje IT sistema Direktorata za državni budžet”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 36 mjeseci, odnosno do decembra 2021.godine...

19.12.2018.

Projekcije makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja za period 2018-2021. godine

Vlada Crne Gore, na sjednici od 06.12.2018. godine, usvojila je Projekcije makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja za period 2018-2021. godine...

18.12.2018.

Ugovor o uslugama "Procjena bezbijednosti puteva u Crnoj Gori": Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavjestenje o dodjeli ugovora Uža lista kandidata Klarifikacije Obavještenje o ugovoru

18.12.2018.

Ugovor o uslugama: Podrška pristupu Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvenciji o olakšavanju trgovine robom: Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Obavještenje o užoj listi kandidata Klarifikacije Ponovljena tenderska procedura Poništenje tenderske procedure CN PIN

18.12.2018.

Ugovor za nabavku opreme: Nabavka hardvera za funkcionisanje novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS): Obavještenje o dodjeli u

Obavještenje o dodjeli ugovora Tenderski dosije Obavještenje o ugovoru Najava ugovora o nabavci opreme

18.12.2018.

Ugovor o uslugama "Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela": Obavještenje o dodjeli ugovora

Ugovor o uslugama "Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela" Obavještenje o ugovoru Klarifikacije

17.12.2018.

SAOPŠTENJE: Potpisan Sporazum o finansijskoj kontribuciji između ministarstava finansija Crne Gore i Republike Slovačke

SAOPŠTENJE: Potpisan Sporazum o finansijskoj kontribuciji između ministarstava finansija Crne Gore i Republike Slovačke

Ministar finansija u Vladi Crne Gore, Darko Radunović i potpredsjednik Vlade i ministar finansija Republike Slovačke, Peter Kažimir potpisali su danas u Vili „Gorica“ Sporazum o finansijskoj kontribuciji između ministarstava finansija Crne Gore i Republike Slovačke, u iznosu od milion eura. Riječ je o finansijskoj podršci Republike Slovačke sa ciljem unaprjeđenja informacionog sistema za nadzor priređivača igara na sreću, kroz podršku softverskog i hardverskog rješenja, kao i jačanja kapaciteta Uprave za igre na sreću...