Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Гаранција исплаћена у складу са законом

Датум објаве: 09.03.2020 13:55 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


У вези тврдњи изнијетих у појединим медијима, а тичу се законитости исплаћене гаранције према WТЕ-у за постројење за пречишћавање отпадних вода у Општини Будва, обавјештавамо јавност да је плаћање гаранције према WТЕ-у, у потпуности  извршено у складу са законом. 

Нетачна је констатација предсједника Општине Будва да су недавно дознали да није ријеч о Гаранцији већ о Уговору о јемству, с обзиром да су представници Општине још раније били у посједу наведеног документа, који је чак обрађен и од стране експерта којег је Општина ангажовала да ради ревизију пројекта. Дакле, ради истинитог информисања јавности, у конкретном случају се не ради о Уговору о јемству,  већ документу који се зове Паyмент Гуарантее (Гаранција Плаћања), који представља Гаранцију и обавезу Државе да по истој поступи у складу са њеним одредбама. 

По овоме се може видјети да намјера предсједника Општине Будва није усмјерена у правцу утврђивања било каквих незаконитих активности, већ је очигледно да се, не бирајући средства, сервирањем неистина и нетачних информација, покушава избјећи обавеза исплате коју Општина Будва има према Држави, односно скренути пажња јавности са суштинског проблема и других горућих питања у Општини.

Као што је јавност већ упозната, WТЕ је, послије вишегодишњих преговора између Општине Будва и наведене компаније, дана 13.12.2019. године, доставио Општини Будва и Министарству финансија Протест за плаћање гаранције. Сходно наведеном захтјеву, Министарство финансија је, дана 27.12.2019. године, измирило обавезе по поменутом позиву.

У складу са наведеним позивом и одредбама гаранције, Влада Црне Горе платила је поменуту Гаранцију у складу са својим преузетим обавезама. Што се тиче питања саме Гаранције и тврдње да се ради о уговору и да је наведену Гаранцију било могуће оспорити на било који начин, те тврдње су неистините, нетачне, и правно неутемељене. Неиспуњење обавеза, без правног основа, отвара врата да се Држава код међународних референтних институција јави као институција која не испуњава своје утврђене и дефнисане обавезе. То би, са једне стране, довело да тога да Држава не може или по врло скупим условима закључује кредитне аранжмане, а са друге стране, створило могућност да сви кредитори, због неизвршења обавеза, прогласе своје кредите доспјелим и захтјевају убрзану исплату свих аранжмана. Сувишно је говорити о посљедицама таквог сценарија, које би биле катастрофалне по Државу.

Када је у питању само плаћање по основу издате Гаранције за WТЕ, једина могућност да се по њој не плати била је да је општина Будва сервисирала своје обавезе.  Како је самом Гаранцијом дефнисано, у члану 1, јасно се види да Држава гарантује за обавезе до износа од 29.25 милиона еура, и да је Држава дужна да WТЕ-у исплати све обавезе на први позив без обзира на било какве поступке и процесе који трају и без могућности било каквог приговора: „Гарант на овај начин неопозиво и безусловно гарантује компанији WТЕ Ессен доспјело плаћање свих обавеза Општине.....“, затим  „По пријему првог захтјева у писаној форми компаније WТЕ Ессен који наводи да Општина није испунила своје обавезе плаћања по њиховом приспјећу, Гарант ће одмах исплатити захтијевани износ без поравнања, ограничења, умањења, против-захтјева или других приговора или мјера заштите...“ ; „Обавезе плаћања Гаранта ће бити независне од валидности ДБФО Уговора....од било којег законског поступка или других активности покренутих против Општине или услед било ког достављеног доказа о кашњењу Општине.“

Имајући наведено у виду, Министарство финансија предузима све правне и законите мјере да наведено потраживање наплати, а сви евентуални проблеми у које дође Општина Будва по овом питању биће једина и искључива одговорност тренутног неодговорног руководства Општине Будва.


МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА