Manja slova Veća slova RSS

>

Obavještenje o ispitu za ovlašćenog unutrašnjeg revizora u javnom sektoru

Datum objave: 26.11.2019 13:27 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo finansija u saradnji sa Upravom za kadrove organizuje ispit za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru, u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za ovlašćenog unutrašnjeg revizora u javnom sektoru („Službeni list Crne Gore”, br. 30/15).

 

Ispit će se održati u multimedijalnoj sali Uprave za kadrove, adresa 2A Bulevar Jovana Tomaševića, Podgorica, po sljedećem rasporedu:

 

·   23. decembra 2019. godine  sa početkom u 8:00 h - pismeni dio ispita,

· 23. decembra 2019. godine sa početkom u 10:30 h - usmeni dio ispita.

 

Potrebno je da zainteresovani kandidati dostave sljedeću dokumentaciju: 

 

· Za polaganje pismenog dijela ispita:

 

ü  popunjenu registracionu formu.

 

 

· Za polaganje usmenog dijela ispita:

 

ü  popunjenu registracionu formu, 

ü  ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj visokoj školskoj spremi,

ü  potvrdu o zaposlenju,

ü  potvrdu o radnom iskustvu (najmanje 2 godine) na poslovima revizije, finansijske kontrole ili finansijsko računovodstvenim poslovima, 

ü  konačan revizorski izvještaj,

ü  izvještaj mentora o sprovedenoj praktičnoj obuci kandidata.

 

 

Dokumentacija se u originalu ili kao ovjerena kopija dostavlja Svetlani Karadžić sekretaru Komisije za polaganje ispita za ovlašćenog unutrašnjeg revizora u javnom sektoru Crne Gore, lično ili poštom, na adresu Ministarstva finansija, ulica Stanka Dragojevića, br. 2, Podgorica, najkasnije do 11.  decembra 2019. godine.  

 

Registacionu formu možete preuzeti ovdje:

 

Registraciona_forma.doc

 

Više informacija o programu i načinu polaganja ispita za ovlašćenog unutrašnjeg revizora u javnom sektoru možete naći na sljedećem linku:  www.mf.gov.me/organizacija/sektor-za-pifc.