Manja slova Veća slova RSS

>

Crnogorska delegacija na Godišnjim sastancima Svjetske banke i MMF-a

Crnogorska delegacija na Godišnjim sastancima Svjetske banke i MMF-a
Datum objave: 20.10.2019 16:34 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo finansija

Tokom trećeg dana boravka na Godišnjim sastancima Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, delegacija Crne Gore, koju predvode ministar finansija Darko Radunović i guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić, susrela se sa direktorom Odjeljenja za Evropu u MMF-u, Polom Tomsenom. Na sastanku je razgovarano o rezultatima fiskalne politike i kretanjima u bankarskom sektoru u 2019. godini.

Ministar finansija je istakao da je snažan rast ekonomije doprinio rastu budžetskih prihoda, te da je nastavljeno sprovođenje mjera fiskalne konsolidacije. Naveo je da je smanjen budžetski deficit, a da je fokus Vlade, u okviru upravljanja javnim dugom, da se isti smanji na ispod 60% BDP u 2022. godini. Tome će doprinijeti i nedavno uspješno obavljena emisija eurobveznica kojom su prikupljena sredstva za refinansiranje dijela javnog duga u 2020. godini. Ministar finansija je tokom sastanka izrazio zahvalnost na tehničkoj pomoci MMF-a za pripremu emisije euroobveznica, kao i na ukupnoj tehničkoj pomoći koju ova organizacija pruža Crnoj Gori.

Guverner Žugić je istakao da je finansijski sistem, poslije rezolucije dvije nesistemske banke, ojačan, što se ogleda u rastu svih ključnih indikatora poslovanja. Pozitivan trend rasta depozita i kreditne aktivnosti je nastavljen, praćen simultanim padom nivoa nekvalitetnih kredita i kamatnih stopa. Guverner Žugić je upoznao direktora Odjeljenja za Evropu u MMF-u sa aktivnostaima na usaglašavanju nacionalne regulative sa direktivama Evropske unije, posebno u dijelu nadzora kreditnih institucija, kao i sa makroprudencionom mjerom za regulisanje nivoa potrošačkih kredita i aktivnostima usmjerenim na jačanje supervizorske funkcije, snaženje kapaciteta za prevenciju pranja novca i planovima za implementaciju nezavisne procjene kvaliteta aktive (AQR-a) bankarskog sektora u Crnoj Gori u 2020. godini, čime se zaokružuje ispunjenje FSAP preporuka za Crnu Goru iz 2016. godine. Ujedno, guverner se zahvalio MMF-u na pruženoj tehničkoj pomoći za snaženje kapaciteta supervizije. 

Direktor Tomsen je pozdravio pozitivne trendove i buduće napore CBCG, kako u dijelu jačanja kapaciteta u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, tako i u dijelu fokusa na implementaciju institucionalnog okvira za nadzor i rezoluciju banaka, shodno budućoj regulativi. 

Na radnom ručku sa ministrima finansija i guvernerima centralnih banaka Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope, sa radnim nazivom “Evropa - perspektiva i politike”,  direktor Tomsen  je prezentovao stavove MMF-a o prelivanju usporenog rasta iz razvijenih ekonomije EU, posebno industrijske proizvodnje, na ekonomije u razvoju u EU i Jugoistočnoj Evropi. Predviđanje MMF-a je da će se usporavanje rasta razvijenih EU zemlja odraziti na rast zemalja u razvoju u EU, centralnoj, istočnoj jugoistočnoj Evropi, pri čemu tempo usporavanja zavisi od materijalizacije šokova koji potiču od (ne)rješavanja pitanja Bregzita, rasta trgovinskog protekcionizma i rastućih geopolitičkih tenzija. S tim u vezi, zaključeno je da razvijene zemlje  EU moraju da, pored oslanjanja na ekspanzivnu monetaranu politiku, fokusiraju svoju pažnju na strukturne reforme, poput rasta participacije radne snage, poboljšanja kvaliteta ljudskog kapitala i poboljšanja efikasnosti javnog sektora. Ministarstvo finansija
Centralna banka Crne Gore