Manja slova Veća slova RSS

>

Ministar Radunović i guverner Žugić u Vašingtonu: Održani sastanci sa zvaničnicima MMF-a i Svjetske banke

Ministar Radunović i guverner Žugić u Vašingtonu: Održani sastanci sa zvaničnicima MMF-a i Svjetske banke
Datum objave: 18.10.2019 14:41 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo finansija

Prvog dana godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke, koji se održavaju u Vašingtonu, crnogorska delegacija, koju predvode ministar finansija, g. Darko Radunović i guverner CBCG, g. Radoje Žugić, sastala se sa potpredsjednikom Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, Sirilom Milerom, izvršnim direktorom u Svjetskoj banci, Kunom Davidseom i šefom Misije MMF-a za Crnu Goru, Sirikantom Seshadrijem.

Na sastancima je bilo riječi o makroekonomskim i fiskalnim kretanjima u Crnoj Gori, a posebno o snažnom ekonomskom rastu, čiji su glavni pokretači investiciona potrošnja i izvoz turističkih usluga. Takođe je bilo riječi o ispunjenju prioritetnih akcija za dobijanje drugog dijela garancije Svjetske banke Crnoj Gori, za razvojnu politiku (PBG2), kao važnog instrumenta diverzifikacije izvora refinansiranja javnog duga. Zajednički je konstatovano da je potrebno ubrzati sve aktivnosti, kako bi PBG2 bila odobrena do kraja tekuće godine. 

Potpredsjednik Svjetske banke Siril Miler je čestitao Ministarstvu finansija na veoma uspješnoj emisiji euroobveznica u cilju refinansiranja dijela javnog duga u 2020. godini, kao i na napretku ostvarenom u realizaciji svih projekata koje Svjetska banka finansira u Crnoj Gori, naročito projekta upravljanja industrijskim otpadom.

Guverner Žugić je prezentovao sagovornicima najnovije indikatore poslovanja banaka u Crnoj Gori. Uz trendove rasta aktive, kredita, depozita i kapitala, bankarski sistem karakteriše profitalbilnost i istorijski minimalna vrijednost nekvalitetnih kredita, koji su, na kraju septembra tekuće godine, iznosili 4,67%. „U narednom periodu, CBCG biće fokusirana na implementaciju  provjere kvaliteta aktive bankarskog sistema (AQR), dalje unapređenje regulative, snaženje supervizije i modernizaciju platnog sistema“, naglasio je guverner Žugić.

Potpredsjednik Miler čestitao je CBCG na značajnom uspjehu koji je ostvaren u liječenju ranjivih banaka. 

Delegacija je održala sastanak i sa šefom Misije MMF-a za Crnu Goru Sirikantom Seshadrijem, koji je takođe pozdravio veoma uspješnu emisiju euroobveznica, koja je privukla veliki broj investitora iz različitih zemalja svijeta. Seshadri je istakao važnost nastavka sprovođenja strukturnih reformi u oblasti poreske politike, na tržištu rada, kroz donošenje novog zakona, kao i na planu optimizacije broja zaposlenih u javnoj upravi.

Šef Misije MMF-a je pozdravio napredak koji je CBCG postigla u ispunjenju preporuka MMF-a i nedavno usvojene makroprudencione mjere koje je CBCG donijela sa ciljem daljeg održavanja stabilnosti finansijskog sistema i očuvanja održivog nivoa finansiranja fizičkih lica. Posebno su pohvaljene reforme koje je CBCG sprovela u jačanju institucionalnog okvira i kapaciteta za prevenciju pranja novca i finansiranja terorizma. Data je puna podrška naporima CBCG da, u ovoj oblasti, pređe na superviziju na bazi rizika. Pohvaljena je inicijativa CBCG da implementira ključnu preporuku FSAP-a – procjenu kvaliteta aktiva (AQR) svih banaka, kao i donošenje ključnih zakona (zakona o kreditnim institucijama, sanaciji kreditnih institucija i o zaštiti depozita), kojima se regulatorni okvir koji uređuje finansijska tržišta značajno usklađuje sa najboljom praksom EU.

Tokom prvog dana boravka u Vašingtonu, naša delegacija održala je i niz sastanaka sa predstavnicima nekoliko međunarodnih banaka i rejting agencija.

Ministarstvo finansija
Centralna banka Crne Gore