Manja slova Veća slova RSS

>

Razmotrili sve predloge i sugestije na tekst Predloga Zakona o javnim nabavkama

Datum objave: 08.10.2019 08:16 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo finansija informiše domaću javnost da je sve komentare i sugestije na tekst Predloga Zakona o javnim nabavkama razmotrilo sa posebnom pažnjom i po osnovu istih zauzelo stav.

O odredbama Predloga zakona Ministarstvo finansija je vodilo široki dijalog sa obveznicima primjene, kao i sa udruženjima poslodavaca koji su iznosili stavove privrede. Takođe, razmijenjena su mišljenja i sa svim ostalim zainteresovanim stranama koje su po bilo kom osnovu imale sugestije na tekst Predloga zakona.

Podsjećamo da smo 10. juna tekuće godine na zvaničnoj web stranici Ministarstva finansija objavili saopštenje i pozvali zainteresovanu javnost na javne konsultacije povodom teksta Predloga Zakona o javnim nabavkama, inoviranog u odnosu na verziju povodom koje je sprovođena javna rasprava u periodu februar – mart 2018. godine. Samim time su svi zainteresovani imali mogućnost da dostave svoje stavove. Što je u velikom obimu i učinjeno, pa stoga materijal koji prati Predlog zakona u proceduri utvrđivanja od strane Vlade Crne Gore, sadrži i izjašnjenje Ministarstva finansija po osnovu dostavljenih komentara i sugestija. 

Dodatno, Ministarstvo finansija je u pripremi konačnog teksta Predloga zakona razmotrilo i ranije date sugestije dostavljene na tekst Nacrta zakona, tokom javne rasprave 2018. godine, sa stavom da sve primjedbe koje imaju osnova u direktivama i u skladu su sa konceptom ovog novog propisa budu inkorporirane u tekst Predloga zakona.

Takođe, napominjemo i da je pregovaračka grupa za poglavlje 5 – javne nabavke održala dva sastanka tokom jula i septembra na kojima se isključivo razgovaralo o odredbama novog Zakona.

Ministarstvo finansija je stava da sve sugestije koje su, tokom završne faze izrade Predloga zakona dostavljene od bilo kog zainteresovanog lica, a bile su u skladu sa odredbama direktiva sa kojima se ovaj Predlog zakona usklađuje uključene su u tekst u konačnom.

I na kraju, napominjemo da tekst Predloga zakona u potpunosti prenosi direktive EU koje regulišu ovu oblast u zemljama članicama, a dodatno u ključnom je obuhvatio i suštinske sugestije dostavljane od strane NVO sektora. U pitanju su: jedinstveni akt za jednostavne nabavke, kao i nabavke iz sektora odbrane i bezbjednosti, unaprjeđenje odredbi koje se odnose na izvršenje ugovora i jačanje inspekcijskog nadzora.
PR SLUŽBA
MINISTARSTVA FINANSIJA