Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Ризик од курсних разлика под контролом

Датум објаве: 03.10.2019 10:45 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


Као што је познато, укупно уговорена вриједност радова за изградњу приоритетне дионице аутопута Смоковац-Увач-Матешево утврђена је Уговором о пројектовању и изградњи аутопута, закљученог између Министарства саобраћаја и кинеске компаније ЦРБЦ, и износи 809,6 мил. еур. Од наведеног износа 85% средстава обезбијеђено је кроз зајам са кинеском ЕXИМ Банком, док је 15% предвиђено из државног буџета или других извора финансирања. 

Кредитни аранжман са кинеском ЕXИМ банком закључен је на износ од цца. 944 милиона УСД, са периодом отплате од 20 година, који укључује 6 година грејс периода и каматну стопу од 2%. Отплата кредита вршиће се полугодишње, почевши од јула 2021. године, а годишње обавезе по основу отплате главнице износиће око 67,5 милиона УСД. 

Важно је напоменути, за саму реализацију приоритетне дионице аутопута, да је Уговором о пројектовању и изградњи дефинисан курс ЕУР/УСД у односу од 1:1.3718 и односи се на извршење обавеза по основу поменутог уговора. Уговором је дефинисано да ће се фактуре по основу извршених радова плаћати по наведеном курсу ЕУР/УСД, због чега се може констатовати да сама цијена изградње дионице неће расти. 
 
Што се тиче самог Уговора о кредиту, он је закључен у доларима и под утицајем је кретања односа долара и еура. Курс се од момента закључења Уговора мијењао, и тренутно је нижи од закљученог. По процјенама експерата, у наредном периоду очекује се његова промјена и раст еура, међутим, колики ће износ средстава Држава на крају отплатити, зависиће од кретања валута на међународном тржишту. 

У сваком случају, важно је разјаснити да, ако годишње доспијева око 67,5 милиона УСД, и долари се купују на тржишту о року доспијећа, или приближно том датуму, тек тада се може говорити о курсним разликама и додатним трошковима. Међутим, чак и тада, укупан губитак или добитак по основу курсних разлика може бити познат тек на крају отплате кредита 2035. године, када се сагледа цјелокупан износ отплате у еурима, као домаћој валути, имајући у виду да се током времена курс може даље мијењати. 

У циљу стварања претпоставки за заштиту од валутног ризика, Држава је предузела активности да се заштити од поменутог ризика, како би имала што мање трошкова у погледу отплате дуга. У току су преговори са 6 банака у циљу припреме и усаглашавања свеобухватне правне документације, која би у коначном довела до закључивања ИСДА споразума, који ће представљати правни основ за реализацију хеџинг трансакције у моменту када се процијени да је ситуација најповољнија за Црну Гору.  

Веома важан елемент цијелог процеса је одабрати тренутак који указује на ситуацију која је најповољнија за Црну Гору. У пракси то значи да Министарство разматра најповољнији и најсигурнији модел заштите од валутног ризика, у односу на пројекције курса еуро-долар, тренутне и будуће разлике у каматним стопама измедју еура и долара, и покушава да квантификује побољшање кредитног профила државе који је сваке године све бољи и бољи. То значи да услови од прије 5 година не би били аутоматски бољи јер су макро-економски показатељи тада били неповољнији него данас. Такође, уколико се тренд пада каматних стопа настави, а црногорска економија настави стабилан раст, могу се очекивати још бољи услови у будућности. Стога, Министарство одговорно приступа одабиру правог рјешења за заштиту од валутног ризика које ће бити одрађено у тренутку и на период за које Министарство и банке буду сагласни да су најоптималнији за државне финансије.

Такође, с обзиром да је црногорска економија у замаху и да расте најбрже у региону годинама, да се очекује повећање кредитног рејтинга, смањују се трошкови задуживања и падају каматне стопе генерално, то све иде у прилог чињеници да је кредитни ризик државе све нижи и нижи, а перцепција инвеститора све боља из године у годину. Стога, не би било одговорно ни прије 5 година, а ни данас, закључивати уговоре о заштити валутног ризика  на цијели рок трајања кредита јер постоји велики број варијабли који се стално мијењају и не постоји проста формула како то извести. Зато Министарство финансија ствара законски оквир за трговање финансијских деривата који укључују и хеџинг, а такође, преговара већ одређени период са комерцијалним банкама, у циљу закључења ИСДА споразума, како је већ описано. 

Неадекватно је множити цијели дуг у еурима или доларима по данашњем курсу и то представљати као губитак у реалном времену, када то у пракси није тачно. Исто тако, да је курс еуро долара отишао на другу страну, било би неодговорно да се каже да се трошак изградње аутопута смањио, јер стварног бенефита, у новцу не би било, јер се, понављамо, коначне анализе могу правити тек након отплате 2035. године. 

На тај начин, могло би се исто тако рећи да је Црна Гора уштедјела на изградњи приоритетне дионице ауто пута неких 178 милиона еура, из разлога што је у моменту закључења уговора, рачунајући курс ЕУР/УСД, по Уговору о пројектовању и изградњи, по којем се плаћају све фактуре, износи 688 милиона еура, а сада је, по тренутном курсу, тај износ 866 милиона еура (ЕУР/УСД1,09). 

Уколико се посматра тврдња да су обавезе по основу аутопута веће за 124 милиона еура, како то тврде неки медији, а да су, са друге стране, уштеде по истој логици 178 милиона еура, долазимо до рачунице да је тренутна уштеда на изградњи аутопута око 54 милиона еура.

Из тог разлога, код ових трансакција не треба се бавити неадекватним обрачунима, већ сачекати да се види укупан износ свих трошкова по окончању отплате кредита. 

Имајући у виду све горе наведено, одређени трошкови који настају по основу курсних разлика, можемо рећи, компензују се кроз фиксни курс који је утврђен Уговором о пројектовању и изградњи, тако да је врло упитно да ли постоје и у ком обиму додатни трошкови, по основу промјене курса. 

Имајући у виду такав принцип рачунања, какав смо видјели у медијима током претходних дана, Црна Гора је у плусу што се тиче изградње аутопута. Из наведених разлога требало би избјегавати овакав вид обрачуна и бомбастичних наслова јер стварају лажну слику већих губитака при изградњи аутопута, јер се по истом принципу могу показати и уштеде и добитак који држава остварује по основу овог пројекта.

Када посматрамо валутну структуру дуга у земљама у окружењу, 74% јавног дуга Србије је у страној валути, у Хрватској 66,5%, у Босни и Херцеговини 41,4% дуга, док је у Црној Гори око 20% дуга подложно промјенама валутног курса. Из наведеног се види да ни земље у окружењу нису имуне на промјене које се дешавају на тржишту валуте, а да са друге стране, Црна Гора води рачуна о својој изложености када су у питању поменути ризици. 

Када се посматра однос долара и еура у овом тренутку, он је тренутно мање повољан за Државу али се очекује промјена курса на тржишту како би дошло до побољшања курса у корист еура. У том смислу Министарство финансија ће наставити да ради на праћењу кретања девизног курса –тржишта валута, и настојаће да закључи хеџинг аранжман у тренутку који буде најповољнији за Црну Гору.
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА