Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Јавни позив за учешће на јавном надметању за продају непокретности у државној својини у Општини Колашин

Датум објаве: 17.09.2019 09:06 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


На основу Закона о државној имовини ("Службени лист ЦГ", бр.21/09 и 40/11), Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист ЦГ“, број 44/10), Уредбе о продаји акција и имовине путем јавне аукције („Службени лист РЦГ“, број 20/04) и закључака Владе Црне Горе, број 07-3515 са сједнице од 5. септембра 2019. године, Министарство финансија објављује


ЈАВНИ П О З И В

ЗА УЧЕШЋЕ НА  ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КОЛАШИН


1. Предмет продаје


Предмет продаје је државна имовина у својини Црне Горе коју чине катастарске парцеле уписане у лист непокретности број 21, КО Падеж, Општина Колашин и то:


-       катастарска парцела, број 38, површине 600 м², број 39, површине 580 м² и

-       катастарска парцела, број 40, површине 913 м².


2. Почетна цијена непокретности која је предмет јавног надметања


Почетна цијена непокретности из тачке 1 овог јавног позива износи укупно 10.456,00 €, односно 5 €/м².


3. Мјесто и вријеме одржавања јавног надметања


Продаја непокретности из тачке 1 ће се вршити, јавним усменим надметањем у просторијама Министарства финансија, Станка Драгојевића 2, канцеларија број 114, дана 26.09.2019. године,  четвртак у 10.00 часова.


4.Услови јавног надметања


Право да учествују на јавном надметању имају подносиоци пријава односно сва домаћа и страна правна и физичка лица, која уплате депозит у износу од 5% од износа почетне цијене за предметне непокретности, и то: 522,80 €.

Уплата новчаног депозита се врши на жиро рачун Министарства финансија број 550-5590-94 - за учешће за јавном надметању.

Образац Пријаве за учешће на јавном надметању може се добити у канцеларији број 114, у Министарству финансија, сваког радног дана, до 20.09.2019. године (од 10-13 часова).

Рок за подношење пријава је најкасније до 24.09.2019. године до 15 х.

Минималану промјену распона понуда у поступку усменог надметања утврђује Комисија за продају државне имовине у складу са Уредбом о продаји акција и имовине путем јавне аукције.

Поступак усменог надметања се завршава ако нико од учесника ни на трећи позив не понуди већу цијену од до тада понуђене највеће цијене. У том случају купцем се проглашава учесник који је први понудио највећу постигнуту цијену.

Сматраће се да су испуњени услови за јавну продају, ако у назначено вријеме приступи макар један учесник продаје који понуди износ почетне цијене за одређену непокретност.

Учесник који понуди највећу цијену проглашава се купцем, а његова понуда сматраће се прихваћеном понудом за куповину предметне имовине.


5.Остали услови


Купац је дужан да са Владом Црне Горе - Министарством финансија закључи Уговор о купопродаји предметне непокретности у року од 60 (шесдесет) дана од дана јавног надметања.

Уколико купац не закључи уговор о купопродаји у предвиђеном року од 60 (шесдесет) дана од дана јавног надметања или не исплати купопродајну цијену у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита, а продавац има право да закључи уговор о купопродаји предметне имовине са другим понуђачем јавног надметања који је понудио другу највећу цијену.

Право на повраћај депозита губи потенцијални купац који поднесе пријаву, а не учествује, односно не региструје се за јавно надметање.

Уплаћени депозит ће се вратити осталим учесницима у року од 7 (седам) дана од дана јавног надметања, а депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у купопродајну цијену.

Трошкови преноса имовине (порез, таксе и остало) падају у цјелости на купца.

Регистрација учесника ће се вршити у просторијама Министарству финансија, Станка Драгојевића 2, Подгорица, 15 минута прије почетка одржавања јавног надметања за конкретне непокретности.

Ближе информације могу се добити у Министарству финансија, контакт телефон: 020/225-913.

Текст овог јавног позива објављен је на сајту Министарства финансија www.миф.гов.ме