Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Јавни позив за учешће на јавном надметању за продају непокретности у државној својини у Општини Колашин

Датум објаве: 17.09.2019 09:03 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


На основу Закона о државној имовини ("Службени лист ЦГ", бр.21/09 и 40/11), Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист ЦГ“, број 44/10), Уредбе о продаји акција и имовине путем јавне аукције („Службени лист РЦГ“, број 20/04) и закључака Владе Црне Горе, број 07-3184 са сједнице од 18. јула 2019. године, Министарство финансија објављује

 

 

ЈАВНИ П О З И В

ЗА УЧЕШЋЕ НА  ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КОЛАШИН

 

 

 

1. Предмет продаје

 

Предмет продаје је државна имовина у својини Црне Горе коју чини катастарска парцела уписана у лист непокретности број 855, КО Убли, Главни град Подгорица и то:

 

-       катастарска парцела, број 2194/2, површине 125 м².

 

2. Почетна цијена непокретности која је предмет јавног надметања

 

Почетна цијена непокретности из тачке 1 овог јавног позива износи укупно 625,00 €, односно 5 €/м².

 

3. Мјесто и вријеме одржавања јавног надметања

 

Продаја непокретности из тачке 1 ће се вршити, јавним усменим надметањем у просторијама Министарства финансија, Станка Драгојевића 2, канцеларија број 114, дана 26.09.2019. године,  четвртак у 11:00 часова.

 

4.Услови јавног надметања

 

Право да учествују на јавном надметању имају подносиоци пријава односно сва домаћа и страна правна и физичка лица, која уплате депозит у износу од 5% од износа почетне цијене за предметне непокретности, и то 31,25 €.

 

Уплата новчаног депозита се врши на жиро рачун Министарства финансија број 550-5590-94 - за учешће за јавном надметању.

 

 

 

Образац Пријаве за учешће на јавном надметању може се добити у канцеларији број 114, у Министарству финансија, сваког радног дана, до 20.09.2019. године (од 10-13 часова).

 

Рок за подношење пријава је најкасније до 24.09.2019. године до 15 х.

 

Минималану промјену распона понуда у поступку усменог надметања утврђује Комисија за продају државне имовине у складу са Уредбом о продаји акција и имовине путем јавне аукције.

 

Поступак усменог надметања се завршава ако нико од учесника ни на трећи позив не понуди већу цијену од до тада понуђене највеће цијене. У том случају купцем се проглашава учесник који је први понудио највећу постигнуту цијену.

 

Сматраће се да су испуњени услови за јавну продају, ако у назначено вријеме приступи макар један учесник продаје који понуди износ почетне цијене за одређену непокретност.

 

Учесник који понуди највећу цијену проглашава се купцем, а његова понуда сматраће се прихваћеном понудом за куповину предметне имовине.

 

5.Остали услови

 

Купац је дужан да са Владом Црне Горе - Министарством финансија закључи Уговор о купопродаји предметне непокретности у року од 60 (шесдесет) дана од дана јавног надметања.

 

Уколико купац не закључи уговор о купопродаји у предвиђеном року од 60 (шесдесет) дана од дана јавног надметања или не исплати купопродајну цијену у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита, а продавац има право да закључи уговор о купопродаји предметне имовине са другим понуђачем јавног надметања који је понудио другу највећу цијену.

 

Право на повраћај депозита губи потенцијални купац који поднесе пријаву, а не учествује, односно не региструје се за јавно надметање.

 

Уплаћени депозит ће се вратити осталим учесницима у року од 7 (седам) дана од дана јавног надметања, а депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у купопродајну цијену.

 

 

 

 

Трошкови преноса имовине (порез, таксе и остало) падају у цјелости на купца.

 

Регистрација учесника ће се вршити у просторијама Министарству финансија, Станка Драгојевића 2, Подгорица, 15 минута прије почетка одржавања јавног надметања за конкретне непокретности.

 

Ближе информације могу се добити у Министарству финансија, контакт телефон: 020/225-913.

 

Текст овог јавног позива објављен је на сајту Министарства финансија www.миф.гов.ме