Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Јавни позив за учешће на јавном надметању за давање у закуп непокретности у државној својини у општини Колашин

Датум објаве: 01.07.2019 14:34 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


На основу Закона о државној имовини ("Службени лист ЦГ", бр.21/09 и 40/11), Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист ЦГ“, број 44/10), Уредбе о продаји акција и имовине путем јавне аукције („Службени лист РЦГ“, број 20/04) и закључака Владе Црне Горе број 07-2300 од 20. јуна 2019. године, Министарство финансија објављује

 

 

ЈАВНИ П О З И В

ЗА УЧЕШЋЕ НА  ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КОЛАШИН

 

1. Предмет закупа

 

Предмет давања у закуп је државна имовина у својини Црне Горе, коју чини:

 

-       катастарска парцела број 195/3, површине 195 м2, уписана у лист непокретности број 107, КО Ровачко Требаљево, Општина Колашин

 

2. Почетна цијена на  јавном надметању

 

Почетна цијена закупа на годишњем нивоу износи 97,50€. 

 

3. Мјесто и вријеме одржавања јавног надметања

 

Давање у закуп непокретности из тачке 1 ће се вршити, јавним усменим надметањем у просторијама Министарства финансија, Станка Драгојевића 2, канцеларија број 14, дана 12.07.2019. године, петак, са почетком  у 10:00 часова.

4.Услови јавног надметања

 

Право да учествују на јавном надметању имају подносиоци пријава односно сва домаћа и страна правна и физичка лица, која уплате депозит у износу од 5% од износа почетне цијене закупнине, и то: 4,90€.

 

Уплата новчаног депозита се врши на жиро рачун Министарства финансија бр. 550-5590-94 - за учешће за јавном надметању.

 

Образац Пријаве за учешће на јавном надметању може се добити у канцеларији број 114, у Министарству финансија, сваког радног дана, до 09.07.2019. године (од 10-13 часова).

 

Рок за подношење пријава је најкасније до 11.07.2019. године, до 15 х.

 

Минималану промјену распона понуда у поступку усменог надметања утврђује Комисија за давање у закуп државне имовине у складу са Уредбом о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини и Уредбом о продаји акција и имовине путем јавне аукције.

 

Поступак усменог надметања се завршава ако нико од учесника ни на трећи позив не понуди већу цијену од до тада понуђене највеће цијене. У том случају закупцем се проглашава учесник који је први понудио највећу постигнуту цијену.

 

Сматраће се да су испуњени услови за одржавање јавног надметања, ако у назначено вријеме приступи макар један учесник који понуди износ почетне цијене закупнине на годишњен нивоу.

 

Учесник који понуди највећу цијену проглашава се закупцем, а његова понуда сматраће се прихваћеном понудом за закуп предметне имовине.

 

5.Остали услови

 

Закупац је дужан да са Владом Црне Горе - Министарством финансија закључи Уговор о закупу непокретности у року од 60 (шесдесет) дана од дана јавног надметања.

 

Уколико закупац не закључи уговор о закупу непокретности у државној својини, у предвиђеном року од 60 (шесдесет) дана од дана јавног надметања или не исплати цијену закупа у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита, а закупац има право да закључи уговор о закупу предметне имовине са другим понуђачем јавног надметања који је понудио другу највећу цијену.

 

Право на повраћај депозита губи потенцијални закупац који поднесе пријаву, а не учествује, односно не региструје се за јавно надметање.

 

Уплаћени депозит ће се вратити осталим учесницима у року од 7 (седам) дана од дана јавног надметања, а депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у цијену закупа.

 

Трошкови преноса имовине (порез, таксе и остало) падају у цјелости на закупца.

 

Регистрација учесника ће се вршити у просторијама Министарству финансија, Станка Драгојевића 2, Подгорица, 15 минута прије почетка одржавања јавног надметања за конкретне непокретности.

 

Ближе информације могу се добити у Министарству финансија, контакт телефон: 020/225-913.

 

Текст овог јавног позива објављен је на сајту Министарства финансија www.миф.гов.ме