Manja slova Veća slova RSS

>

Vlada utvrdila Predlog Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Vlada utvrdila Predlog Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga
Datum objave: 06.06.2019 15:48 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo finansija

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

Razlog za donošenje predloženog Zakona je prije svega potreba za uspostavljanje sistema koji će obezbijediti dostupnost podataka o prometu proizvoda i usluga. Ciljevi za uspostavljanje sisteme elektronske fiskalizacije su sljedeći:

1.Osigurati stabilne poreske prihode i punjenje budžeta

2. Efikasna kontrola transakcija, odnosno kontrola svih isporuka proizvoda i usluga, što će značajno doprinijeti smanjivanju neformalne ekonomije u ovoj oblasti,

3. Postepeno smanjivanje poreske administracije, što će poreskim obveznicima olakšati postupak obračunavanja i plaćanja poreskih obaveza,

4. Stvaranje uslova za efikasno upravljanje poreskim kontrolama i postupcima prinudne naplate korišćenjem jasnih podataka o poslovanju poreskih obveznika.

“Postojeći model fiskalizacije, koji se primjenjuje u Crnoj Gori,  i u smislu poslovnih procesa i procedura je kompleksan i zastario. Zasniva se na hardverskom rješenju i evidentiranje prometa se vrši putem poreskih registar kasa i obuhvata samo dio prometa čija se naplata vrši u gotovini. Uključuje veliki broj aktera (serviseri, distributeri, poreski službenici, Mašinski fakultet itd.), obimna prateća dokumentacija ne pruža dovoljno informacija za adekvatnu kontrolu poreskih obveznika, ne omogućava vršenje komparativnih analiza podataka sa poreskih prijava i uporedne analize oporezivog prometa za poreskog obveznika”, saopštila je na današnjoj pres konferenciji nakon sjednice Vlade,v.d. generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija, Biljana Peranović.

Takođe, istakla je da se novim zakonom predlaže zamjena postojećeg sistema poreskih registar kasa i uvođenje softverskog rješenja da bi se obezbijedio zadovoljavajući model fiskalizacije koji omogućava ekonomičan i efikasan inspekcijski nadzor i da se sistem zasniva na elektronskom prenosu podataka o ostvarenom prometu i obuhvata sve vrste prometa bez obzira na način plaćanja. Poreski obveznici po ovom rješenju su dužni da obezbijede skup mjera koje će omogućiti elektronski prenos podataka od naplatnog uređaja koje koristi poreski obveznik do informacionog sistema Poreske uprave. Prenos podataka se vrši prije izdavanja računa kupcu i nakon dobijanja potvrde o prenosu od strane Poreske uprave poreski obveznik izdaje račun. 

''Uvođenje sistema elektronske fiskalizacije će zahtijevati koordiniran rad ne samo Ministarstva finansija i Poreske uprave, već i drugih državnh organa, a uspostavljanjem stabilnog sistema očekuje se obezbjeđenje osnovnog cilja, tj. postizanje visokog stepena prijavljenih poreskih obaveza, što će u konačnom dovesti do svođenja učešća neformalne ekonomije na najmanju moguću mjeru'', kazala je v.d. generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem, Biljana Peranović.
PR Služba
Ministarstva finansija