Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У САВЈЕТУ СТАТИСТИЧКОГ СИСТЕМА

Датум објаве: 28.05.2019 12:36 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


У складу са Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ”, бр. 041/2018) Министарство финансија објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У САВЈЕТУ СТАТИСТИЧКОГ СИСТЕМА

 У складу са чланом 12 Закона о званичној статистици и систему званичне статистике, ради унапређења статистичке културе и знања и старања о потребама корисника званичне статистику, Министарство финансија оснива Савјет статистичког система. Чланом 14 истог закона предвиђено је чланство једног представника невладиног сектора у раду Савјета статистичког система.
Број представника НВО у Савјету статичког система: један (1).

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог представника у Комисији:

 - да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;

- да у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело;

- да се не налази у регистру казнене евиденције;

- да је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело спровела  истраживање,  израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области;

- да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);

- да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

 Критеријуми које треба да испуњава представник невладине организације у Комисији:

 - да има пребивалиште у Црној Гори;

- да има искуство у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело;

- није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.

Невладина организација дужна је да, уз предлог представника невладине организације, достави и сљедећу документацију:

 - доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија);

- фотокопија статута невладине организације;

- доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;

- доказ да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);

- изјава лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;

- фотокопија личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет предложеног представника невладине организације у Савјету;

- биографија предложеног представника невладине организације у Савјету;

- доказ о искуству представника невладине организације у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ);

- изјава предложеног представника невладине организације у Савјету да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;

- изјава представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у Комисији

Рок и начин достављања предлога: путем поште, Министарству финансија на адресу:

 Министарство финансија

Улица Станка Драгојевића број 2

81 000 Подгорица

Са напоменом “предлагање кандидата за члана Савјета статистичког система”

 у року од 10 дана од дана објављивања овог позива.

Назив организационе јединице органа државне управе која је одговорна за реализацију питања које сагледава или нормативно уређује радно тијело: Директорат за економску и развојну политику – Министарство финансија и Управа за статистику.

Предлог кандидата за члана комисије биће разматран само уколико је достављен уз сву потребну документацију и у назначеном року.

Министарство финансија ће у року од 7 дана од дана истека рока за достављање предлога на својој интернет страници и порталу е-управе објавити листу представника невладиних организација са називима невладиних организација које су их предложиле, а које су испуниле горе наведене услове.

Уз ту листу, Министарство финансија објављује списак невладиних организација које нису доставиле уредне и потпуне предлоге, односно које не испуњавају тражене услове.

Министар финансија актом о образовању Савјета статистичког система изабраће за члана тог Савјета представника невладине организације који испуњава прописане услове и за кога је достављено највише предлога невладиних организација које су испуниле прописане услове, а у случају да за два или више представника буде достављен једнак број предлога, избор представника невладиних организација у Савјету врши министар финансија.
 
Предлагање представника невладине организације врши се на Обрасцу 2 прописаном Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија, који се налази у прилогу овог позива.