Manja slova Veća slova RSS

>

Strukturne reforme u funkciji daljeg rasta investicija

Strukturne reforme u funkciji daljeg rasta investicija
Datum objave: 17.05.2019 18:29 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo finansija  Ministarstvo finansija

Delegacija Crne Gore predvođena ministrom finansija g-dinom Darkom Radunovićem učestvovala je danas u Briselu na Ministarskom sastanku u okviru ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i Zapadnog Balkana i Turske. Na sastanku su usvojene zajedničke preporuke u okviru ministarskog dijaloga za svaku od zemalja Zapadnog Balkana i Tursku u cilju izrade Programa ekonomskih reformi za 2020.godinu.

Predstavnici  Ministarstva finansija su na ministarskom sastanku predstavili makroekonomska i fiskalna kretanja u Crnoj Gori, istaknuvši nastavak snažnog ekonomskog rasta od 4,9% u 2018.godini. Takodje su  diskutovali u okviru posebne teme sastanka koja se odnosila na značaj strukturnih reformi za privlačenje stranih direktnih investicija u zemlje regiona Zapadnog Balkana, istaknuvši da je sprovodjenje druge generacije strukturnih reformi od značaja za nastavak snažnog priliva stranih direktnih investicija u zemlju. Iz Ministarstva finansija je istaknut značaj stranih direktnih investicija za ekonomski rast i razvoj, a one su u posljednjih deset godina prosječno godišnje iznosile 14,4% bruto domaćeg proizvoda. 

Crnogorska delegacija je tokom ministarskog sastanka istakla  značaj sprovođenja strukturnih reformi usmjerenih na unapređenje poslovnog ambijenta, odnosno reformi u oblastima poreske politike, politike obrazovanja, zdravstva, reformi na tržitu rada, u oblastima javnih nabavki, javno privatnog partnerstva itd, u cilju daljeg privlačenja investicija u zemlju.

Ministarstvo finansija

Tokom posjete Briselu, ministar Radunović se susreo sa generalnim direktorom Direktorata za finansijska stabilnost, finansijske usluge i uniju tržišta kapitala (DG FISMA) u Evropskoj Komisiji, g-dinom Olivije Guersentom, na temu reformi u finansijskom sektoru i procesa usaglašavanja seta nacrta novih finansijskih zakona  sa EU acquis. DG FISMA je pozdravila napore u procesu reformi finansijskog sektora, naglasivši da će u najskorijem roku analizirati pripremljenu regulativu sa aspekta njene usaglašenosti sa evropskom regulativom.

Ministar  Radunović je tokom posjete Evropskoj Komisiji, održao sastanak i sa generalnim direktorom Direktorata za evropsku politiku susjedstva i pregovore  o proširenju (DG NEAR) g-dinom Kristijanom Danielsonom, na kome je razgovorano o aktivnostima u okviru pregovaračkih poglavlja u okviru kojih dominira proces usaglašavanja crnogorskog zakonodavstva  sa evropskim čiji je predlagač Ministarstvo finansija. Na sastanku je razgovarano i o makrofiskalnim kretanjima u Crnoj Gori. Posebno je  istaknut i značaj izgradnje autoputa, kao najvećeg razvojnog projekta za Crnu Goru, a razgovarano je i o aktivnostima na pronalaženju optimalnog modela finansiranja izgradnje njegove druge dionice.


MINISTARSTVO FINANSIJA