Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

>

Vlada usvojila Informaciju o emisiji državnih hartija od vrijednosti – obveznica na domaćem tržištu, u cilju obezbjeđivanja sredstava za finansiranje budžeta za 2019. godinu

Vlada usvojila Informaciju o emisiji državnih hartija od vrijednosti – obveznica na domaćem tržištu, u cilju obezbjeđivanja sredstava za finansiranje budžeta za 2019. godinu
Datum objave: 04.04.2019 16:46 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo finansija


Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila dvije odluke: Odluku o emisiji državnih hartija od vrijednosti koje dospijevaju 2024. godine i Odluku o emisiji državnih hartija od vrijednosti koje dospijevaju 2026. godine, a u cilju obezbjeđivanja sredstava za finansiranje budžeta za 2019. godinu.

„Prva Odluka je na iznos od 140 miliona eura i na 5 godina otplate i kamatnom stopom od 3%, a druga Odluka je na iznos od 50 miliona eura na period otplate 7 godina i kamatnom stopom 3,5%“, saopštio je Generalni direktor Direktorata za državni trezor u Ministarstvu finansija, Dragan Darmanović.

„Za razliku od ranijih godina kada je nominalna vrijednost obveznice iznosila 10,000.00 eura, nominalna vrijednost ove obveznice će iznositi 1.000,00 eura, i smatramo da će ona na ovaj način biti više bliža i prihvatljivija za građane i da će građani u većem broju učestvovati u emisiji obveznica od prethodnih godina“, istakao je Generalni direktor Darmanović.

Takođe je naglasio da će na ovaj način država nastojati da malo više aktivira domaće tržište i da razvije domaće tržište kapitala i trgovinu hartijama od vrijednosti kako bi unaprijedila ovaj oblik trgovine i omogućila obezbjeđivanje sredstava za finansiranje budžeta za 2019. godinu.

PR Služba
Ministarstva finansija

Video - cijela konferencije za medije: https://youtu.be/p8P58ASJSX4