Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

>

Izvještaji sa javnih rasprava i RIA obrasci

Datum objave: 01.04.2019 09:17 | Autor: ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18) Ministarstvo finansija objavljuje:

 Izvjestaje sa javnih rasprava za: Nacrt zakona o kreditnim institucijama, Nacrt zakona o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama i Nacrt zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama, koje je pripremila Centralna banka.

 I RIA obrasce za Nacrt zakona o kreditnim institucijama, Nacrt zakona o sanaciji kreditnih institucija, Nacrt zakona o stecaju I likvidaciji banaka, Nacrt zakona o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama I Nacrt zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama, koje je pripremila Centralna banka.


Izvjestaj sa javne rasprave- NAcrt zakona o kreditnim institucijama.docx

Izvjestaj sa javne rasprave- Nacrt zakona o medjubankarskim naknadama.docx

Izvjestaj sa javne rasprave- Nacrt zakona o uporedivosti naknada.docx

Izvjestaj sa javne rasprave - Nacrt Zakona o Sanaciji.docx

Izvjestaj sa javne rasprave- Nacrt Zakona o stecaju i l.docx

RIA - Zakon o izmj i dopu Zakona stečaju i likvidaciji banaka.docx

RIA OBRAZAC - Zakon o kreditnim institucijama.doc

RIA OBRAZAC - Zakon o sanaciji kreditnih institucija.doc

RIA Zakon o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača....docx

RIA Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja....docx