Manja slova Veća slova RSS

>

Održano svečano zatvaranje Twinning light projekta „Jačanje kapaciteta Odjeljenja za suzbijanje nepravilnosti i prevara Ministarstva finansija (AFCOS kancelarije)“

Održano svečano zatvaranje Twinning light projekta „Jačanje kapaciteta Odjeljenja za suzbijanje nepravilnosti i prevara Ministarstva finansija (AFCOS kancelarije)“
Datum objave: 04.03.2019 12:10 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo finansija

U petak 01.03.2019. je u prostorijama  EU Info centra održano svečano zatvaranje Twinning light projekta „Jačanje kapaciteta Odjeljenja za suzbijanje nepravilnosti i prevara Ministarstva finansija (AFCOS kancelarije)“ koji su u proteklom periodu zajednički sprovodili  Ministarstvo finansija Crne Gore i Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, uz podršku Ministarstva finansija Republike Hrvatske.

Vrijednost projekta , koji je finansiran iz sredstava Evropske unije, iznosila je 200.000,00€, a njegov osnovni cilj je jačanje kapaciteta Odjeljenja za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS kancelarije) u Ministarstvu finansija Crne Gore, kako bi efikasno koordinisala zakonodavne, administrativne i operativne aktivnosti crnogorskih institucija koje učestvuju u upravljanju i korištenju pred-pristupnih (IPA) EU fondova, te institucija koje su odgovorne za suzbijanje prevara, korupcije i ostalih vrsta nepravilnosti u Crnoj Gori.

U ulozi govornika na konferenciji su se predstavili:
Gospođa Audrone Urbonavicuite , Zamjenica šefa Sektora za saradnju, Delegacija EU u Crnoj Gori                   
Njegova ekselencija ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori g. Veselko Grubišić
gospođa Nataša Kovačević, Lider projekta države korisnice
gospođa Anja Čarapić , koordinatorka projekta      
gospođa Mirjana Jurić, Lider projekta države članice

Govornici su iskoristili priliku da se još jednom zahvale svima koji su doprinijeli da se ovaj projekat uspješno realizuje, i istakli uvjerenje da će ovaj projekat, kao i dokumenti koji su iz njega proistekli, poslužiti kao inspiracija i motiv za nadogradnju tokom budućeg perioda, a i da će se ovim projektom poboljšati razvijenost administrativnih kapaciteta Crne Gore, unaprijediti sposobnost korišćenja pretpristupnih fondova na najbolji mogući način i unaprijediti sistem upravljanja i kontrole nepravilnosti i prevara, što će se posebno pozitivno odraziti na zahtjevno pregovaračko poglavlje 32 - „Finansijska kontrola“ kao i na cjelokupan proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Gospođa Mirjana Jurić, lider projekta države članice, predstavila je aktivnosti koje su realizovane tokom trajanja projekta, kao i dokumenta koja su izrađena, a od kojih su najznačajnija:

nacrt Nacionalne strategije za borbu protiv prevara u oblasti zaštite finansijskih interesa EU, za period 2019-2022, sa pratećim akcionim planom, koji je u skladu sa Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata. 

Smjernice o upravljanju nepravilnostima koje će biti sastavni dio Priručnika za postupanje svih organa, koji su akreditovani za kontrolu i upravljanje sredstvima iz pretpristupnog programa pomoći IPA II, (Poglavlje „Nepravilnosti“);

Metodologija procjene rizika u području upravljanja nepravilnostima i prevarama, koja bi indirektno trebalo dovesti do boljeg i efikasnijeg upravljanja sredstvima iz pred-pristupnog programa pomoći IPA II.;

Odluka o osnivanju AFCOS savjetodavnog tijela koja je zamijenila Odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje i upravljanje politikom prevencije i suzbijanja nepravilnosti, u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije;

Takođe, u okviru završne konferencije povodom zatvaranja Twinning light projekta održan je seminar na temu “Definisani indikatori u okviru Strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima i pratećeg Akcionog plana, kao i uloge i nadležnosti tijela u AFCOS sistemu definisane novim pravnim okvirom za funkcionisanje AFCOS sistema u Crnoj Gori”.

Seminar je koncipiran na način da se kroz interakciju sa prisutnim učesnicima shvate struktura i zadaci AFCOS sistema , njihova uloga u istom, kao i značaj svih tijela i institucija u prevenciji, detekciji i postupanju sa uočenim nepravilnostima i prevarama, a sve u cilju zaštite finansijskih interesa EU.

Ministarstvo finansija

Svečanom zatvaranju su prisustvovali službenici državnih institucija koje su uključene u sprovođenje instrumenta pretpristupne podrške Evropske unije - IPA II.


MINISTARSTVO FINANSIJA