Manja slova Veća slova RSS

>

Održan početni sastanak za projekat “Implementacija sistema za centralizovani obračun zarada”

Datum objave: 23.01.2019 13:10 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


23. januara 2019. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je početni sastanak za projekat “Implementacija sistema za centralizovani obračun zarada”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 36 mjeseci, odnosno do januara 2022. godine. 

Sveobuhvatni cilj projekta je da doprinese jačanju fiskalne održivosti i efikasnom upravljanju javnim finansijama u skladu sa zahtjevima Evropske unije. 

Tokom sprovođenja navedenog projekta će biti uspostavljen sistem za centralizovani obračun zarada za sve potrošačke jedinice državnog budžeta, koji će biti povezan sa Centralnom kadrovskom evidencijom Uprave za kadrove, te postojećim IT sistemima u okviru Direktorata za državni trezor i Direktorata za državni budžet.
   
Aktivnosti projekta će se fokusirati na sprovođenje sledećih rezultata:
- Priprema analize postojećeg sistema za obračun zarada i pružanje preporuka za otklanjanje nedostataka; 
- Uspostavljanje IT sistema za centralizovani obračun zarada, te njegove pune interoperabilnosti i usklađenosti za postojećim zakonodavnim okvirom;
- Jačanje kapaciteta ključnih korisnika sistema i IT administratora. 

Ključni korisnici projekta su zaposleni u Ministarstvu finansija i ostalim potrošačkim jedinicama budžeta. 

Ugovor za realizaciju projekta potpisan je sa kompanijom AAM Management Information Consulting Ltd. iz Mađarske, u konzorcijumu sa FINA iz Hrvatske, Montora Software d.o.o. iz Crne Gore i Enter Ohrid d.o.o iz Makedonije. Ukupna vrijednost ugovora je 598,750.00 EUR, od čega finansiranje EU čini 90% a nacionalno kofinansiranje 10%. Projekat će biti implementiran putem indirektnog upravljanja sredstvima EU u Crnoj Gori, gdje je Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija ugovorno tijelo. 

Početnom sastanku su, pored predstavnika ugovarača, prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija kao ključne korisničke institucije, te predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori. Menadžment projekta je imao priliku da predstavi metodologiju sprovođenja planiranih aktivnosti, a razmatran je i detaljni plan rada za naredni period.