Manja slova Veća slova RSS

>

Održan okrugli sto u okviru javne rasprave povodom Nacrta Programa ekonomskih reformi Crne Gore za period 2019 – 2021.

Održan okrugli sto u okviru javne rasprave povodom Nacrta Programa ekonomskih reformi  Crne Gore za period  2019 – 2021.
Datum objave: 24.12.2018 14:58 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo finansija


U prostorijama Ministarstva finansija održan je okrugli sto u okviru javne rasprave povodom Nacrta Programa ekonomskih reformi Crne Gore 2019 – 2021.
 
U uvodnom dijelu, državna sekretarka u Ministarstvu finansija, dr Nina Vujošević pozdravila je prisutne i zahvalila se članovima Radne grupe za izradu Nacrta Programa ekonomskih reformi 2019 – 2021. godine (PER) na trudu koji su uložili u prethodnom periodu. Takođe, predstavila je dinamiku procesa izrade  Programa ekonomskih reformi Crne Gore 2019 – 2021 i dala osvrt na ključna poglavlja dokumenta i obrazložila ciljeve.

„Program ekonomskih reformi za period 2019 – 2021 sadrži, shodno metodologiji EU, pregled Makroekonomskog okvira, Fiskalnog okvira, kao i prateću agendu strukturnih reformi koja prikazuje politike u 8 reformskih oblasti“, saopštila je državna sekretarka i istakla da je Radni tim prilikom izrade Nacrta ovog dokumenta imao u vidu strateške prioritete Crne Gore, kao i preporuke date Crnoj Gori na zajedničkom sastanku tj. Ministarskom dijalogu održanom u maju u Briselu. Riječ je o šest preporuka, od čega se tri odnose na makrofiskalni okvir  , a tri na strukturne  reforme. 

Nacrt Programa ekonomskih reformi Crne Gore za 2019 – 2021 polazi od strateško - razvojnog cilja Crne Gore, a to je održiv i inkluzivan ekonomski rast koji će doprinijeti smanjenju razvojnog jaza zemlje u odnosu na prosjek EU i povećanju kvaliteta života svih njenih građana. U ostvarenju ovog cilja – rasta ekonomije Crne Gore u periodu 2019 – 2021 fokus će biti na snažnoj investicionoj aktivnosti koju prati postepen rast izvoza, naročito izvoznih usluga; konsolidacija javnih finansija na osnovu Fiskalne strategije Vlade Crne Gore do 2020. godine. 

Nakon uvodne riječi državne sekretarke Vujošević, koja se osvrnula i na strukturne reforme, odnosno paket od 19 mjera sadržanih u poglavlju IV, mjere, politike i projekcije u oblasti makroekonomije, kao i fiskalni okvir predstavili su Koordinatorka za izradu poglavlja 2 - Makroekonomski okvir – Iva Vuković i Koordinator za izradu poglavlja 3 dokumenta - Fiskalni okvir - Bojan Paunović, iz Ministarstva finansija. 

„Prilikom izrade Nacrta Programa ekonomskih reformi, ove kao i prethodnih godina imali smo ekspertsku pomoć i Program ekonomskih reformi karakteriše dugogodišnja podrška EK“, istakla je državna sekretarka Vujošević. Takođe je istakla, da će Program ekonomskih reformi za period 2019-2021.godina, biti razmatran i na Odboru za ekonomiju, finansije i budžet u Skupštini Crne Gore.

Tokom diskusije su iznijeti određeni predlozi o kojima je na licu mjesta raspravljano i prisutnima je predočeno da će se po završetku procedure javne rasprave sagledati i obraditi svi pristigli komentari, primjedbe i sugestije nakon čega će Radna grupa finalizovati tekst Program ekonomskih reformi i u januaru 2019. ga dostaviti Vladi na razmatranje, a nakon toga EK. Sastanku su prisustvovali predstavnici sindikata, udruženja poslodavaca, Delegacije EU u Crnoj Gori, Svjetske banke, resornih ministarstava u Vladi Crne Gore itd.


PR Služba
Ministarstva finansija