Manja slova Veća slova RSS

>

Održan početni sastanak za projekat “Unapređenje IT sistema Direktorata za državni budžet”

Održan početni sastanak za projekat “Unapređenje IT sistema Direktorata za državni budžet”
Datum objave: 19.12.2018 12:05 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


19. decembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je početni sastanak za projekat “Unapređenje IT sistema Direktorata za državni budžet”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 36 mjeseci, odnosno do decembra 2021.godine. 

Projekat ima za cilj da doprinese fiksalnoj održivosti i efikasnom upravljanju javnim finansijama u skladu sa zahtjevima Evropske unije. 

Aktivnosti projekta će biti fokusirane na ostvarivanje sljedećih rezultata: 
1. Analiziranje postojećeg IT sistema Direktorata za državni budžet, identifikovanje nedostataka i davanje preporuka za nadogradnju postojećeg ili razvoj novog IT sistema;
2. Ažuriranje/nadogradnja IT sistema, koji će efikasno podržati proces planiranja, izvršenja, računovodstvene evidencije i izvještavanja o državnom budžetu;
3. Obezbjeđivanje interoperabilnosti i kompatibilnosti novog/ažuriranog sistema Direktorata za državni budžet sa postojećim zakonskim okvirom; 
4. Jačanje kapaciteta ključnih budžetskih korisnika i IT administratora;
5. Unapređenje transparentnosti u domenu budžetskih podataka.  

Ključni korisnik projekta je Ministarstvo finansija, odnosno Direktorat za državni budžet.  

Ugovor za realizaciju projekta potpisan je sa kompanijom FINIT Consulting d.o.o. iz Bosne i Hercegovine. Ukupna vrijednost ugovora je 294.500,00 EUR, od čega finansiranje EU čini 90% a nacionalno kofinansiranje 10%. Projekat će biti implementiran putem indirektnog upravljanja sredstvima EU u Crnoj Gori, gdje je Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija ugovorno tijelo. 

Početnom sastanku su, pored predstavnika ugovarača, prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija kao ključne korisničke institucije, te predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori. Menadžment projekta i ključni eksperti su imali priliku da predstave metodologiju sprovođenja planiranih aktivnosti, a razmatran je i detaljni plan rada za naredni period.