Manja slova Veća slova RSS

>

Održan početni sastanak za projekat “Unapređenje budžetskog sistema, višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole”

Održan početni sastanak za projekat “Unapređenje budžetskog sistema, višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole”
Datum objave: 12.12.2018 13:27 | Autor: ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


12. decembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je početni sastanak za projekat “Unapređenje budžetskog sistema, višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 36 mjeseci, odnosno do decembra 2021. godine. 

Sveobuhvatni cilj projekta je da doprinese jačanju fiskalne održivosti i efikasnom upravljanju javnim finansijama u skladu sa zahtjevima Evropske unije. 

Aktivnosti projekta će biti podijeljene u tri komponente.

Prva komponenta projekta će obuhvatiti uspostavljanje višegodišnjeg budžetskog okvira, uključujući i kapitalno budžetiranje; povezivanje strateških politika Vlade Crne Gore i sektorskih strategija sa višegodišnjim budžetskim okvirom; uspostavljanje programskog budžetiranja; jačanje institucionalnih kapaciteta za višegodišnje budžetsko planiranje, programsko budžetiranje i kapitalni budžet; unapređenje transparentnosti i odgovornosti odlučivanja u pogledu upravljanja javnim finansijama, kao i podršku za prelazak sa gotovinskog na obračunsko računovodstvo u javnom sektoru.

Druga komponenta projekta će biti usmjerena na poboljšanje sistema za upravljanje rizicima u Ministarstvu finansija i javnom sektoru uopšte; jačanje upravljačke odgovornosti; unapređenje kapaciteta interne revizije Ministarstva finansija i institucija u javnom sektoru; uspostavljanje sistema kontrole kvaliteta interne revizije i finansijskog upravljanja; unapređenje internog izvještavanja o kontroli finansijskog upravljanja u javnom sektoru.

Treća komponenta projekta će biti fokusirana na uspostavljanje sistema za sprečavanje i oporavak od potencijalnih prijetnji kontinutetu poslovanja. 

Ključni korisnici projekta su zaposleni u Ministarstvu finansija i ostalim potrošačkim jedinicama budžeta. 

Ugovor za realizaciju projekta potpisan je sa kompanijom Ecorys Nederland B.V. iz Holandije, u konzorcijumu sa SOFRECO iz Francuske i Evropskom Konsalting Grupom d.o.o. iz Srbije. Ukupna vrijednost ugovora je 1.343.410,00 EUR, od čega finansiranje EU čini 90% a nacionalno kofinansiranje 10%. Projekat će biti implementiran putem indirektnog upravljanja sredstvima EU u Crnoj Gori, gdje je Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija ugovorno tijelo. 

Početnom sastanku su, pored predstavnika ugovarača, prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija kao ključne korisničke institucije, te predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori. Menadžment projekta i vođa projektnog tima su imali priliku da predstave metodologiju sprovođenja planiranih aktivnosti, a razmatrani su i detaljni plan rada i prioriteti podrške u narednom periodu.