Manja slova Veća slova RSS

>

Održan početni sastanak za projekat “Unapređenje poslovnog ambijenta i konkurentnosti privatnog sektora u Crnoj Gori”

Održan početni sastanak za projekat “Unapređenje poslovnog ambijenta i konkurentnosti privatnog sektora u Crnoj Gori”
Datum objave: 11.12.2018 12:15 | Autor: ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


11. decembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je početni sastanak za projekat “Unapređenje poslovnog ambijenta i konkurentnosti privatnog sektora u Crnoj Gori”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 24 mjeseca, odnosno do novembra 2020. godine. 

Sveobuhvatni cilj projekta je dalje jačanje poslovnog ambijenta i konkurentnosti privatnog sektora u Crnoj Gori, putem unapređenja administrativnih kapaciteta i okvira za koordinaciju, planiranje i sprovođenje aktivnosti u sektoru konkurentnosti i inovacija, te ciljanu podršku za istraživanje, inovacije i razvoj. 

Projekat će obuhvatiti sprovođenje sljedećih aktivnosti:

1. Razvoj strateškog i operativnog okvira za sprovođenje politika u oblasti unapređenja konkurentnosti i inovacija;  

2. Jačanje institucionalnih, tehničkih i administrativnih kapaciteta za sprovođenje politika u oblasti konkurentnosti i inovacija, uključujući i aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća za istraživanje i inovacije; 

3. Jačanje konkuretnosti i inovativnosti klastera i poslovnih subjekata, poboljšanje poslovanja, produktivnosti i profitabilnosti. 

Glavni korisnici projekta su Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo finansija, Ministarstvo nauke, Ministarstvo turizma i održivog razvoja, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Agencija za promociju stranih investicija. Ostali korisnici projekta će biti mala i srednja preduzeća, klasteri, Privredna komora Crne Gore, Tehnopolis, i ostale privatne/javne organizacije iz sektora konkurentnosti i inovacija. 

Ugovor za realizaciju projekta potpisan je sa Expertise France, u partnerstvu sa Business France i Bpifrance Financement iz Francuske. Ukupna vrijednost ugovora je 1.660.000,00 EUR, od čega finansiranje EU čini 90% a nacionalno kofinansiranje 10%. Projekat će biti implementiran putem indirektnog upravljanja sredstvima EU u Crnoj Gori, gdje je Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija ugovorno tijelo. 

Početnom sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva ekonomije, Kancelarije za evropske integracije, kao i predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori. Tokom prve ekspertske misije, koja je organizovana u periodu 10-14. decembra 2018. godine, eksperti će održati niz sastanaka sa korisničkim institucijama, u cilju sprovođenja analize trenutnog stanja, identifikovanja potreba za podrškom i pripreme detaljnog plana realizacije projektnih aktivnosti.