Manja slova Veća slova RSS

>

Održan početni sastanak za projekat “Podrška za pristupanje Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvenciji o olakšavanju trgovine robom”

Održan početni sastanak za projekat “Podrška za pristupanje Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvenciji o olakšavanju trgovine robom”
Datum objave: 30.11.2018 15:52 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


30. novembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Podrška za pristupanje Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvenciji o olakšavanju trgovine robom”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenata pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 30 mjeseci, odnosno do maja 2020. godine. 

Opšti cilj ovog projekta je ispunjavanje zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji koji se odnose na Poglavlje 29 pravne tekovine Evropske unije – Carinska unija.
 
Aktivnosti projekta će biti usmjerene na jačanje administrativnih i operativnih kapaciteta Uprave carina Crne Gore i ostalih relevantnih aktera za sprovođenje nacionalnih carinskih procedura u oblasti tranzita u skladu sa zahtjevima Evropske unije, odnosno odredbama Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvencije o olakšavanju trgovine robom. Projekat će obukvatiti i izradu relevantnih uputstava i smjernica, te preporuka za izmjenu i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva u navedenim oblastima. 

Ugovor za realizaciju projekta potpisan je sa kompanijom AAM Management Information Consulting Ltd iz Mađarske, u konzorcijumu sa Solitea Business Solutions s.r.o. iz Češke Republike, SafeNET DOO iz Bosne i Hercegovine i CoreIT DOO Podgorica. Ukupna vrijednost ugovora je 596.000,00 EUR, od čega finansiranje EU čini 90% a nacionalno kofinansiranje 10%. Projekat će biti implementiran putem indirektnog upravljanja sredstvima EU u Crnoj Gori, gdje je Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija ugovorno tijelo. 

Početnom sastanku su, pored predstavnika ugovarača, prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija i Uprave carina, te predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori. Tokom sastanka, detaljnije su predstavljene projektne aktivnosti, a razmatran je i okvirni radni plan za sljedeći period.