Manja slova Veća slova RSS

>

Održan početni sastanak za projekat “Procjena bezbjednosti puteva u Crnoj Gori”

Datum objave: 30.11.2018 07:56 | Autor: ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


29. novembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je početni (kick-off) sastanak za projekat “Procjena bezbjednosti puteva u Crnoj Gori”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 12 mjeseci, odnosno do novembra 2019. godine. 

Sveobuhvatni cilj projekta je da obezbijedi efikasno sprovođenje Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima i identifikuje prioritetne mjere u cilju poboljšanja bezbjednosti na putnoj mreži Crne Gore.

Svrha ugovora je izvršenje procjene bezbjednosti puteva na putnoj mreži Crne Gore dužine 1853 km. Akcenat je stavljen na sljedeće aktivnosti: 

1. Mapiranje rizika djelova puteva, zasnovano na saobraćajnim nesrećama i podacima koji će pokazati performanse bezbjednosti na putevima mjerenjem i mapiranjem stope smrtnosti ili ozbiljnih povreda;

2. Priprema analize puteva, koristeći specijalno opremljeno istraživačko vozilo za prikupljanje podataka koji su potrebni za razvijanje kodiranja rizičnih grupa bojama i zvjezdicama (1 do 5) u cilju prikazivanja različitog nivoa rizika na crnogorskoj putnoj mreži, i u skladu sa faktorima koji se odnose na bezbjednost u saobraćaju. Rezultati će obezbijediti ocjene za cjelokupnu dužinu puteva, kao i pojedinačno za svakih stotinu metara.

3. Praćenje performansi bezbjednosti na putevima koje će utvrditi da li je manje ljudi stradalo ili ozbiljno povrijeđeno na pojedinačnim djelovima puteva ili putnim mrežama, i što je još važnije, putem konsultacija sa nadležnim organima, biće definisane najefikasnije kontramjere.

4. Investicioni plan za sigurnije puteve, kako bi se obezbijedile mogućnosti za unaprjeđenje puteva, u cilju kreiranja pristupačne i ekonomski opravdane infrastrukture za spašavanje života. Kroz pomenute aktivnosti, biće sprovedena obuka za zaposlene o vršenju kontrole bezbjednosti na putevima u Crnoj Gori, kako bi isti stekli znanje o rukovanju opremom, mapiranju rizika, kao i primjeni svih relevantnih procedura Evropske unije u oblasti procjene bezbjednosti na putevima.

Ugovor za realizaciju projekta potpisan je sa kompanijom IMC Worldwide Limited iz Velike Britanije, u konzorcijumu sa COWI A/S iz Danske i AF-Cityplan s.r.o. iz Češke Republike. Ukupna vrijednost ugovora je 470.000,00 EUR, od čega finansiranje EU čini 85% a nacionalno ko-finansiranje 15%. Projekat će biti implementiran putem indirektnog upravljanja sredstvima EU u Crnoj Gori, gdje je Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija ugovorno tijelo. 

Početnom sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Direkcije za saobraćaj, kao i predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori. Menadžer projekta, kao i ključni eksperti koji će raditi na sprovođenju ovog projekta su imali priliku da predstave projektne aktivnosti. Takođe, na sastanku je razmatran okvirni radni plan za sljedeći period.