Manja slova Veća slova RSS

>

Održan početni sastanak za projekat “Podrška regulaciji finansijskih usluga”

Održan početni sastanak za projekat “Podrška regulaciji finansijskih usluga”
Datum objave: 29.11.2018 14:52 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


29. novembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Podrška regulaciji finansijskih usluga”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenata pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 24 mjeseca, odnosno do novembra 2020. godine. 

Sveobuhvatni cilj ovog projekta je obezbjeđivanje stabilnih, održivih i efikasnih finansijskih usluga, sa ciljem pružanja podrške razvoju privatnog sektora i povećanju konkurentnosti ekonomije. 

Aktivnosti će biti podijeljene na dvije različite komponente.

Komponenta 1 će se fokusirati na razvoj i instalaciju IT rješenja, odnosno softvera za Agenciju za nadzor osiguranja, uključujući i ekspertsku podršku za njegovo prilagođavanje i razvoj alata za nadzor, u skladu sa zahtjevima Direktive o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II).  

Komponenta 2 će se fokusirati na razvoj IT rješenja, odnosno Službenog registra propisanih informacija kao zvanično odobrenog mehanizma u skladu sa Direktivom 2004/109/EC, za Komisiju za tržište kapitala, koji će omogućiti prikupljanje, čuvanje, objedinjavanje i pronalaženje propisanih informacija. 

Ugovor za realizaciju projekta potpisan je sa firmom Compliant Risk Technology iz Hrvatske, u konzorcijumu sa Inter Solutio d.o.o i Strukturiranja d.o.o. iz Hrvatske. Ukupna vrijednost ugovora je 480,000 EUR, od čega finansiranje EU čini 90% a nacionalno kofinansiranje 10%. Projekat će biti implementiran putem indirektnog upravljanja sredstvima EU u Crnoj Gori, gdje je Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija ugovorno tijelo. 

Početnom sastanku su, pored predstavnika ugovarača, prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija, Agencije za nadzor osiguranja, Komisije za tržište kapitala, kao i predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori. Na sastanku su predstavljene projektne aktivnosti, a razmatran je i okvirni radni plan za sljedeći period.