Manja slova Veća slova RSS

>

SAOPŠTENJE: Crnogorske institucije počinju inoviranje Nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma

SAOPŠTENJE: Crnogorske institucije počinju inoviranje Nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma
Datum objave: 22.11.2018 16:00 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Crnogorske institucije su kroz dvodnevnu radionicu, počele ažuriranje Nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (NPR), čime će biti ojačan i unaprijeđen cjelokupni državni sistem borbe protiv tih pojava.

Ministar finansija, Darko Radunović, kazao je da Nacionalna procjena rizika dobija na značaju, jer se kao krajnji korisnici projekta pojavljuju ne samo svi organi koji su uključeni u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala već, kako je dodao, i privatni sektor i društvo u cjelini.

„Stoga su ovdje danas prisutni i jedni i drugi, preko svojih delegiranih predstavnika. U tom smislu je neophodno uspostaviti i unaprijediti čvrste veze između svih organa u sistemu države, istovremeno radeći na jačanju javno-privatnog partnerstva“, kazao je Radunović.

Od projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, u okviru kog je radionica i organizovana, se, kako je rekao, očekuje da doprinese zaštiti demokratije, vladavini prava, sigurnosti građana i ekonomije, ukupnoj stabilnosti nacionalnog sistema, kroz prevenciju i sprječavanje pranja novca, i finansiranja terorizma.

Direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Vesko Lekić, smatra da sprovođenje ovog projekta predstavlja bitan iskorak za unapređenje sistema borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
„Crna Gora će od kvalitetno urađene, druge po redu, Nacionalne procjene rizika imati dugoročnu korist. Time ćemo dobiti čvrst i jak temelj na osnovu kojeg ćemo ojačati i unaprijediti cjelokupni državni sistem borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma“, rekao je Lekić.

On je istakao da od delegiranih predstavnika prisutnih organa i institucija očekuje da svoj dio obaveze iznesu u punom kapacitetu raspoloživih znanja i mogućnosti.
„U suprotnom, od rukovodstva institucije koja je u pitanju, biće zvanično zatražena zamjena inicijalno imenovanih predstavnika, što nameće sam značaj ovog projekta sa aspekta naknadne međunarodne evaluacije države koja ju sprovodi“, rekao je Lekić.

Šef sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Herman Spitz, istakao je da korupcija, pranje novca i fianansiranje terorizma podrivaju vladavinu prava, povjerenje javnosti u demokratske institucije i održiv ekonomski razvoj.
„Zbog toga, borba protiv ovih opasnosti jeste prioritet za EU i za Crnu Goru. EU snažno reaguje na prijetnje i opasnosti od pranja novca i fianansiranja terorizma. Posebno je to uradila usvajanjem Četvrte i Pete direktive o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma 2015. i 2018. godine“, naveo je Spitz.

Spitz je rekao da će EU usvojiti svoju listu zemalja sa visokim rizikom koje demonstriraju strateške nedostatke u svojim režimima u dijelu sprečavanja pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma.
"Jednom stavljena na ovu listu, zemlja bi se suočila sa smanjenjem diplomatske podrške i većim troškovima u finansijskim transakcijama. To će uticati na tokove prekograničnog kapitala, posebno u trgovinskom sektoru ", rekao je Spitz.
On je rekao i da prisustvo 90 predstavnika 37 institucija i privatnog sektora svjedoči o značaju ovog događaja i ukazuje na namjeru lokalnih zainteresovanih strana da pojačaju borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
"Svi mi treba da se pridružimo naporima za rješavanje rizika identifikovanih u ovom procesu i da pokažemo da Crna Gora ima efikasnu strukturu za prevenciju i suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma", rekao je Špic.

Šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Angela Longo, rekla je da borba protiv privrednog kriminala vodi boljoj bezbjednosti građana i zaštiti finansijskih interesa Crne Gore.
„Mora se raditi redovna ocjena usklađenosti sa međunarodnim standardima. Mi želimo da vam pomognemo da uradite Nacionalnu analizu rizika i stalo nam je da shvatite metodologiju i način rasporeda resursa na pravi način“, istakla je Longo.

Predstavnica Odsjeka za borbu protiv ekonomskog kriminala i saradnju Savjeta Evrope,  Jelena Jolić, kazala je da je Crna Gora dosta učinila da revidira svoje zakone, da uvede razne metodologije i procese kako bi poboljšala borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
„Ali način na koji ćete vi iskoristiti mehanizme, zavisi od toga gdje vidite da su vaši rizici i najveće ranjivosti“, pojasnila je Jolić.

Radionica “Nacionalna procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma“, organizovana je u okviru projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, u okviru programa “Horizontal Facility” za Zapadni Balkan i Tursku, koji finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope, a sprovodi Savjet Evrope.