Manja slova Veća slova RSS

>

Saopštenje: Izvršenje budžeta Crne Gore u periodu januar-jun 2018 (GDDS tabela 06)

Datum objave: 01.08.2018 11:00 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Pozitivni trendovi u makroekonomskom okruženju sa početka 2018. godine vidljivi su i kroz naplatu prihoda budžeta, koja prema preliminarnim podacima, u periodu januar - jun iznosi 763,8 mil.€, što je u odnosu na isti period prethodne godine više za 81,8 mil.€ ili 12,0% i u odnosu na plan za 4,6 mil.€ ili 0,6%. 

Sve najznačajnijie kategorije poreskih prihoda zabilježile su rast u odnosu na isti period prethodne godine. Naplata poreza na dobit viša je za 26,6%, poreza na dodatu vrijednost 14,3%, poreza na dohodak 8,4% i akciza 0,9%. Takođe, i doprinosi su zabilježili rast od 7,6% u odnosu na isti period prethodne godine i 1,7% u odnosu na plan.

U istom periodu i neporeski prihodi bilježe rast, tako da su takse više za 22,5%, naknade za 41,9% i ostali prihodi za 5,8%. Takođe, i donacije su udvostručene. 

Izdaci budžeta u periodu januar-jun iznosili su 849,0 mil.€ ili 19,2% BDP-a što je u odnosu na isti period 2017. godine više za 61,9 mil. € ili 7,9%. U odnosu na prethodnu godinu, rast rashoda, u ovom periodu, rezultat je veće realizacije Kapitalnog budžeta u odnosu na isti period prethodne godine.

U odnosu na plan izdaci su manje realizovani za 35,8 mil. € ili 4,0%, pri čemu su ukupni tekući izdaci, u posmatranom periodu, ostvareni 1,8% iznad plana, dok je kapitalni budžet ostvaren za 49,7 mil.€ manje od planiranog, što će biti nadomješteno u narednim mjesecima usljed očekivanog intenziviranja izvođenja radova.

U strukturi tekućih rashoda, pozitivna odstupanja u odnosu na plan zabilježena su kod Rashoda za usluge u iznosu od 8,6 mil.€ i Bruto zarada u iznosu od 8,3 mil.€. U dijelu Bruto zarada, povećano izdvajanje rezultat je identifikovanog nedostatka sredstava po ovom osnovu kod pojedinih potrošačkih jedinica.

U periodu januar-jun tekuće godine ostvaren je deficit budžeta u iznosu od 85,2 mil. € ili 1,9% procijenjenog BDP-a, a u junu je zabilježen deficit u iznosu od 21,4 mil.€ ili 0,5% BDP-a.