Manja slova Veća slova RSS

>

Saopštenje: KfW i EBRD podržavaju razvoj energetskog sektora u Crnoj Gori

Saopštenje: KfW i EBRD podržavaju razvoj energetskog sektora u Crnoj Gori
Datum objave: 08.05.2013 13:27 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Predstavnici Crnogorskog elektroprenosnog sistema potpisali su danas ugovor o kreditnom aranžmanu sa Njemačkom bankom za razvoj KfW, u visini od 25 miliona eura. U ime Vlade Crne Gore, ministar finansija dr Radoje Žugić potpisao je ugovor o garanciji za navedeni kreditni aranžman, čije je izdavanje predviđeno Zakonom o budžetu za 2013. godinu.

Danas su, takođe, predstavnici Crnogorskog elektroprenosnog sistema potpisali i ugovor o kreditnom aranžmanu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), u visini od 60 miliona eura. Za efektivnost ovog aranžmana neophodne su državne garancije, koje će biti izdate u narednom periodu, u tranšama, kako to bude definisano godišnjim zakonima o budžetu. 

Predviđeno je da sredstva iz oba kreditna aranžmana budu iskorišćena za finansiranje izgradnje i postavljanja, 150km dugačkog, visokonaponskog 400 KW kabla između Tivta i Pljevalja, kao i za  izgradnju trafostanice u Lastvi Grbaljskoj i rekonstrukciju trafostanice u Pljevljima. Realizacijom ovih aktivnosti biće obezbijeđena značajno jača prenosna mreža u Crnoj Gori i pouzdanije napajanje crnogorskog primorja, a takođe će se značajno umanjiti uticaj susjednih elektrosistema na naš sistem, u slučaju većih kvarova. Planirana dodatna linija će predstavljati ključno osnaživanje crnogorske elektroprenosne mreže koje je neophodno u cilju korišćenja punog kapaciteta podvodne konekcije između Italije i Crne Gore i doprinijeće intenzivnijem prometu električne energije u Jugoistočnoj Evropi.

Ugovorom sa KfW bankom, predviđeno da se sredstva kredita  vraćaju u periodu od 9 godina, u 18 jednakih ili približno jednakih polugodišnjih rata, počevši od decembra 2016. godine. Kredit podliježe fiksnoj kamatnoj stopi u iznosu od 2,4%. 

Što se aranžmana sa EBRD-om tiče, ugovorom je predviđeno da se kredit vraća u periodu od 12 godina u jednakim ili približno jednakim polugodišnjim ratama. Prva rata otplate kredita biće plaćena u septembru 2016. godine, a posljednja u septembru 2028. godine. Na kredit će se obračunavati varijabilna kamatna stopa, a standardna kamatna stopa EBRD-a iznosi šestomjesečni EURIBOR + 1%.

Prilikom potpisivanja ugovora, ministar Žugić je istakao da je „Vlada odobrila garanciju za kreditni aranžman sa KfW bankom, uvažavajući razvojnu komponentu projekta, čija će realizacija dati doprinos dinamiziranju ekonomske aktivnosti, kao i minimalan rizik koji je karakteriše“. 

Potpisnici su izrazili zadovoljstvo ostvarenim dogovorom o pružanju podrške ovom projektu, koga su ocijenili izuzetno kvalitetnim i dugoročno održivim.

PR SLUŽBA
MINISTARSTVA FINANSIJA