Manja slova Veća slova RSS

>

Saopštenje o rezultatima pregovora sa Credit Suisse bankom

Datum objave: 05.04.2012 15:32 | Autor: Ivona Mihajlović

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je, na današnjoj sjednici, usvojila Informaciju o rezultatima pregovora sa Credit Suisse bankom u vezi sa zaključivanjem aranžmana u visini od 150 miliona eura i ovlastila ministra finansija da potpiše svu dokumentaciju, potrebnu za realizaciju kreditnog aranžmana.

U cilju ispunjenja obaveze definisane Zakonom o budžetu za 2012. godinu kojim je planirano zaduživanje u iznosu od 230 miliona eura, Ministarstvo finansija je, od posljednjeg kvartala prošle godine, preduzimalo aktivnosti u cilju iznalaženja najboljeg načina zaduživanja, odnosno najpovoljnijeg kreditora. U tom pravcu, imali smo kontakte sa bankama aranžerima da bismo istražili mogućnosti za emitovanje euroobveznica, kao i sa predstavnicima većeg broja finansijskih institucija. Suočili smo se sa izuzetno otežanim i nepovoljnim uslovima za zaduživanje na međunarodnom finansijskom tržištu.

Na osnovu prikupljenih ponuda i obavljenih pregovora, Ministarstvo finansija je odabralo Credit Suisse banku kao kreditora koji je ponudio najpovoljnije uslove za kreditni aranžman. Dogovoreno je da aranžman sa Credit Suisse-om bude definisan u vidu izdavanja euro obveznica pomenutoj instituciji.

Kreditni aranžman sa Credit Suisse bankom glasi na 150 miliona eura, od čega se 52 miliona eura odnosi na refinansiranje postojećeg duga prema ovom kreditoru. To znači da će se, po ovom osnovu, državni dug Crne Gore povećati za 98 miliona eura, odnosno za oko 3 procentna poena i iznosiće 48,1% BDP-a.

Sredstva aranžmana biće otplaćivana u periodu od 5 godina, dakle do 2017. godine, a otplata kredita započeće 24 mjeseca od dana povlačenja sredstava.

Kamatna stopa na aranžman iznosiće 12-mjesečni Euribor plus margina od 6.5% (kamatna stopa iznosi oko 7,9%), dok će naknada za obradu kredita iznositi 1.95%.

Imajući u vidu krajnje nestabilnu situaciju i limitiran pristup tržištima kapitala, posebno za države sa neinvesticionim rejtingom, kakva je Crna Gora, smatramo da je načelno dogovorena realizacija aranžmana sa Credit Suisse bankom dobro obavljen posao.

Takođe, imajući u vidu činjenicu da se situacija na evropskom finansijskom tržištu sa protokom vremena dodatno usložnjava, posebno je značajno što smo, već krajem prvog kvartala tekuće godine, uspjeli da obezbijedimo najveći dio sredstava, tačnije 160 od 230 miliona eura koliko je planirano da se zadužimo tokom 2012. godine.

Sredstva dobijena iz kredita koristiće se za potrebe finansiranja budžeta, servisiranje duga i stvaranje fiskalnih rezervi.


PR SLUŽBA
MINISTARSTVA FINANSIJA