Manja slova Veća slova RSS

>

Na predlog predsjednika Vlade Crne Gore, dr Igora Lukšića, Skupština izabrala novog ministra finansija, dr Milorada Katnića

Na predlog predsjednika Vlade Crne Gore, dr Igora Lukšića, Skupština izabrala novog ministra finansija, dr Milorada Katnića
Datum objave: 29.12.2010 18:50 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Milorad Katnić rođen je 12. decembra 1977. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Ekonomski fakultet na Univerzitetu Crne Gore upisao je 1996. godine, gdje je diplomirao 2000. godine na smjeru „Preduzetništvo i preduzetničke finansije”. Na istom fakultetu magistrirao je na temu „Analiza i pregled javnog duga”, jula 2005. godine i odbranio doktorsku tezu „Državna potrošnja i ekonomski rast“ marta 2010. godine.

Nakon diplomiranja radio je u Institutu za strateške studije i prognoze kao istraživač, a kasnije i kao analitičar.

U periodu 2004-2010. godine obavljao je funkciju pomoćnika ministra finansija u Vladi Crne Gore i bio uključen u sprovođenje najznačajnih strukturnih reformi u crnogorskoj ekonomiji, prije svega, finansijskog i fiskalnog i penzijskog sistema.

Rukovodilac je Radne grupe i tima za pregovore sa Evropskom komisijom za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, kao i koordinator tima za pregovore sa Svjetskom trgovinskom organizacijom za oblast finansijskih usluga. Od 2009. godine lider je Twinning projekta “Jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora”, koji podržava Evropska komisija.

Od 2007. godine je Alternativni guverner Crne Gore u Svjetskoj Banci, kao i član Administrativnog odbora Razvojne banke Savjeta Evrope.

Predavač je na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis - Univerzitet Donja Gorica, na predmetima ‘’Biznis u regionu’’ i ‘’Javne finansije i ekonomski razvoj’’ od 2007. godine. Prethodno je bio gostujući predavač na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na smjerovima Preduzetništvo i Međunarodna ekonomija.

Autor je brojnih naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim publikacijama u oblasti ekonomskog rasta, fiskalnih kriza, poreskih sistema, državne potrošnje i dr.

Učestvovao je na više stručnih konferencija i studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu na temu javne i međunarodne finansije, makroekonomske politike i ekonomski razvoj.

Član je Predsjedništva Saveza ekonomista Crne Gore i Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Vazniji radovi.doc

E-mail: milorad.katnic@gov.me  
You Tube: http://www.youtube.com/user/MinFinansijaCrneGore