Manja slova Veća slova RSS

Drzavni dug

 

Stara devizna stednja

 

Drzavni zapisi 

 

Kreditni rejting

 
STARA DEVIZNA STEDNJA

25.03.2009.

Saopštenje: Produžen rok za isplatu devizne štednje građana položene kod banaka van Crne Gore

Građani sa prebivalištem u Crnoj Gori, koji su polagali deviznu štednju kod banaka sa sjedištem van Crne Gore, imali su mogućnost da isplatu štednje ostvare u skladu sa Zakonom o isplati devizne štednje građana položene kod ovlašćenih banaka sa sjedištem van Crne Gore ("Službeni list RCG" br. 81/06). Zahtjevi za isplatu su se podnosili do 6. januara 2008. godine...

20.03.2009.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o isplati devizne štednje građana položene kod ovlašćenih banaka sa sjedištem van republike Crne Gore

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o isplati devizne štednje građana položene kod ovlašćenih banaka sa sjedištem van republike Crne Gore...Download

30.10.2008.

Intervju pomoćnika ministra finansija, Dušana Perovića, Radiju Crne Gore

Intervju pomoćnika ministra finansija, Dušana Perovića, Radiju Crne Gore...Audio

26.08.2008.

Saopštenje Ministarstva finansija

Skupština Crne Gore je krajem marta 2008. godine donijela Zakon o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenh preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd ("Službeni list CG", broj 21/08), a koji je stupio na snagu 4. aprila 2008. godine. Ovim zakonom je obezbijeđen pravni osnov za isplatu neisplaćenih oročenih deviznih sredstava kod naznačenih banaka, propisani uslovi, način i rokovi isplate neisplaćenih oročenih deviznih sredstava građana po ugovorima o depozitu položenih kod Dafiment banke AD Beograd u likvidaciji i ugovorima o oročavanju deviznih sredstava na deviznu štednju kod Banke privatne privrede DD Podgorica, položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd, za građane sa prebivalištem u Crnoj Gori...

23.07.2008.

Informacija o isplati devizne štednje građana u Crnoj Gori

U Crnoj Gori vrši se isplata devizne štednje građana, koja je položena od strane fizičkih lica na devizne račune i devizne štedne knjižice kod ovlašćenih banaka sa sjedištem na njenoj teritoriji, i devizna štednja građana sa prebivalištem u Crnoj Gori, koji su deviznu štednju polagali kod ovlašćenih banaka sa sjedištem van teritorije Crne Gore...

11.07.2008.

Saopštenje povodom prijevremenog otkupa obveznica devizne štednje koje dospijevaju 2016. i 2017. godine (OB16, OB17, DO16 i DO17)

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 20. marta 2008. godine donijela Odluku o otkupu obveznica devizne štednje građana koje dospijevaju 2016. i 2017. godine, po najvećoj cijeni od 0,50 eura, po obveznici nominalne vrijednosti 1,00 euro, kako bi se omogućilo zainteresovanim vlasnicima obveznica stečenim po osnovu devizne štednje položene kod ovlašćenih banaka sa sjedištem u Crnoj Gori, kao i kod ovlašćenih banaka sa sjedištem van Crne Gore, da po najpovoljnijim uslovima realizuju svoje obveznice prije roka dospijeća...

30.06.2008.

Obavještenje o isplati pete rate obveznica devizne štednje

U skladu sa Zakonom o regulisanju obaveza i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana ("Službeni list RCG", br. 55/03 I 11/04), vlasnicima obveznica konvertovane devizne štednje(peta rata), koja dospijeva 1. jula 2008. godine u iznosima određenim potvrdom (plan amortizacije) biće isplaćivana u poslovnim bankama, odnosno regionalnim centrima Centralne banke Crne Gore.
Štediše tj. građani koji su nakon 1. jula 2004.godine javili svojoj banci i time se registrovali kod Centralne Depozitarne Agencije AD Podgorica kao vlasnici obveznica po osnovu konvertovane devizne štednje, petu ratu mogu podići u regionalnim centrima Centralne banke Crne Gore i Atlasmont banka AD Podgorica Filijala Pljevlja, zavisno od svog mjesta prebivališta, na osnovu identifikacionog dokumenta (lična karta, pasoš)....

30.06.2008.

Obavještenje o isplati druge rate obveznica konvertovane devizne štednje građana položene kod banaka sa sjedištem van Crne Gore

U skladu sa Zakonom o isplati devizne štednje građana položene kod ovlašćenih banaka sa sjedištem van Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 81/06) i Uredbom o konverziji devizne štednje građana u obveznice ("Službeni list CG", broj 40/08), vlasnicima obveznica konvertovane devizne štednje, druga rata od 530,00 po jednom štednom ulogu, a koja dospijeva 1. jula 2008. godine biće isplaćivana u poslovnim jedinicama Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica (CKB)...

03.06.2008.

Obavještenje o načinu realizacije isplate deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd

Skupština Crne Gore je 18. marta 2008. godine donijela Zakon o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd (,,Službeni list RCG, broj 21/08), koji je stupio na snagu 4. aprila 2008. godine.
Isplata sredstava položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd, shodno navedenom zakonu, vršiće se građanima deponentima, koji na dan stupanja na snagu Zakona 4. april 2008. godine imaju prebivalište u Crnoj Gori, koji imaju ugovor o oročavanju deviznih sredstava sa Dafiment bankom AD Beograd i ugovore o oročavanju sredstava na deviznu štednju i štednu knjižicu sa Bankom privatne privrede DD Podgorica, položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd, a kojima isplata sredstava nije izvršena po zakonima države kod koje je sjedište banke...

14.05.2008.

Javni poziv za prijevremeni otkup obveznica devizne štednje građana koje dospijevaju 2016. i 2017. godine

Na osnovu Odluke o otkupu obveznica devizne štednje građana koje dospijevaju 2016. i 2017.godine ("Službeni list CG", br.22/08), Ministarstvo finansija je zaključilo ugovor o prijevremenom otkupu obveznica devizne štednje građana 2016 i 2017, sa brokerskom kućom...