Manja slova Veća slova RSS

>

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Datum objave: 07.05.2018 12:31 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Prihodi budžeta u januar-mart naplaćeni su  u iznosu od 327,4 mil.€ i niži su u odnosu na plan 7,8 mil. € ili 2,3%. U odnosu na isti period 2017. prihodi su viši za 29,8 mil. € ili 10,0%. Skoro sve kategorije poreskih prihoda zabilježile su rast u odnosu na isti period prethodne godine. Naplata poreza na dobit  viša je za 25,1%, poreza na dodatu vrijednost 12,7% i poreza na dohodak 8,2%.  Takođe, i doprinosi su zabilježili rast od 10,3% u odnosu na isti period prethodne godine i 3,9% u odnosu na plan.

U istom periodu i neporeski prihodi bilježe rast, tako da su takse više za 16,6% i naknade za 25,2%.

Izdaci budžeta u istom periodu iznosili su 397,5 mil.€ ili 9,0% BDP-a što je u odnosu na isti period 2017. više  za 29,4 mil. € ili 8,0%. U odnosu na plan izdaci su niži za 39,8 mil. € ili 9,1%. U strukturi izdataka, tekući budžetski izdaci, ostvareni su na približno istom nivou u odnosu na planirane, dok je Kapitalni budžet realizovan ispod plana usljed slabijeg inteziteta izvođenja radova u zimskom periodu, što će biti nadomješteno u narednim mjesecima. U odnosu na prethodnu godinu sredstva planirana za realizaciju kapitalnih projekata ostvarena su za 5,8 mil.€ više.

U periodu januar-mart tekuće godine ostvaren je deficit budžeta u iznosu od 70,1 mil. € ili 1,6% procijenjenog BDP-a, što je niže od plana za isti period za 32,0 mil eura ili 31,3%. u odnosu na prošlu godinu ostvareni deficit je na približno istom nivou.

GDDS 03_montly data.xlsx