Manja slova Veća slova RSSPrezentacije i publikacije

24.04.2018.

Makroekonomska kretanja 2012 – 2017

Makroekonomska kretanja 2012 – 2017...

07.04.2018.

Srednjoročna strategija upravljanja dugom 2018-2020

Strateške odluke sadržane u ovoj Srednjoročnoj strategiji upravljanja dugom (Strategija), rezulat su razmatranja postojećeg stanja, analize budućih aktivnosti i ciljeva upravljanja dugom. Strateške odluke imaju oblik smjernica i odražavaju željeni balans između očekivanih troškova i eventualnih rizika u implementaciji Strategije....

13.03.2018.

Analiza javnih finansija u 2017. godini

Kao rezultat implementacije pomenutih mjera, ali i rasta ekonomske aktivnosti, javni prihodi na kraju 2017. godine iznosili su 1.785,0 mil.€ ili 42,5% procijenjenog BDP-a (4.202,1 mil.€). U odnosu na 2016. godinu prihodi su veći za 100,8 mil.€ ili 6,0%, najvećim dijelom kao rezultat povećanja prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost za 48,1 mil.€ ili 9,6%, akciza za 42,4 mil.€ ili 23,2% i doprinosa za 32,1 mil.€ ili 6,9%. Javni prihodi na kraju 2017. godine bili su na nivou planiranih...

02.03.2018.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je 5. decembra 2011.godine pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

15.02.2018.

Mjesečni makroekonomski indikatori decembar 2017

Mjesečni makroekonomski indikatori decembar 2017...

08.02.2018.

Pravci razvoja Crne Gore 2018-2021. godine

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. 12. 2017. godine, donijela Pravce razvoja Crne Gore 2018-2021. godine, koji predstavljaju krovni razvojni implementacioni dokument, kojim je utvrđena vizija socio-ekonomskog razvoja, a što je, između ostalog, bila obaveza Crne Gore, kao zemlje kandidata za članstvo u EU...

05.02.2018.

Vladine mjere fiskalne konsolidacije u prvoj godini primjene dale pozitivne rezultate

Po prvi put, nakon 2008. godine, crnogorski budžet u 2017. godini bilježi suficit tekućeg budžeta od 17,9 mil eura ili 0,43% BDP-a. Ostvareni suficit je rezultat implementacije mjera fiskalne konsolidacije i povećane ekonomske aktivnosti, koja je uticala na rast prihoda za 78,9 mil. € u odnosu na 2016.godinu....

24.01.2018.

Mjesečni makroekonomski indikatori novembar 2017

Mjesečni makroekonomski indikatori novembar 2017...

27.12.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...