Manja slova Veća slova RSSPrezentacije i publikacije

16.11.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)..

16.11.2017.

Mjesečni makroekonomski indikatori septembar 2017

Mjesečni makroekonomski indikatori septembar 2017....

16.11.2017.

Analiza javnih finansija – III kvartal 2017

Sprovođenje mjera fiskalne konsolidacije, usmjerenih na obezbjeđenje održivosti javnih finansija, daje pozitivne efekte i u trećem kvartalu tekuće godine. Naime, pozitivni rezultati ogledaju se u većem ostvarenju prihoda u odnosu na 2016. godinu, uslijed rasta ekonomske aktivnosti, kao i povećanja akciza na cigarete i akciza na etil-alkohol.

31.10.2017.

Mjesečni makroekonomski indikatori avgust 2017

Mjesečni makroekonomski indikatori avgust 2017

29.09.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)..

14.09.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

07.09.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

07.09.2017.

Analiza javnih finansija – II kvartal 2017

Mjere fiskalne konsolidacije usmjerene na stabilizaciju javnih finansija, odnosno smanjenje budžetskog deficita i opadanje učešća javnog duga u BDP-u, daju pozitivne efekte, koji su vidljivi i u drugom kvartalu tekuće godine. Naime, pozitivni rezultati ogledaju se u većem ostvarenju prihoda u odnosu na 2016. godinu, kao rezultat primjene paketa mjera fiskalne konsolidacije, ali i uslijed rasta ekonomske aktivnosti...

28.07.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

30.06.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

rna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...