Manja slova Veća slova RSSPrezentacije i publikacije

31.03.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

29.03.2017.

Mjesečni makroekonomski indikatori januar 2017

Mjesečni makroekonomski indikatori januar 2017

07.03.2017.

Analiza javnih finansija u 2016. godini

Javne finansije u 2016. godini karakteriše povećanje naplate izvornih prihoda i pad javne potrošnje prvenstveno zbog slabije dinamike realizacije prioritetne dionice autoputa Bar – Boljare od planirane. S druge strane, snažan pritisak na javnu potrošnju, uslijed izmjene zakonodavnog okvira u dijelu zarada i socijalnih davanja, rezultirao je da tekuća javna potrošnja dostigne rekordan nivo od 46,0% BDP-a...

02.03.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

21.02.2017.

Mjesečni makroekonomski indikatori decembar 2016

Mjesečni makroekonomski indikatori decembar 2016

16.02.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

09.02.2017.

Mjesečni makroekonomski indikatori novembar 2016

Mjesečni makroekonomski indikatori novembar 2016

16.01.2017.

Mjesečni makroekonomski indikatori oktobar 2016

Mjesečni makroekonomski indikatori oktobar 2016...

16.01.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

29.12.2016.

Analiza javnih finansija – III kvartal 2016

Javne finansije za prvih devet mjeseci tekuće godine karakteriše povećanje naplate izvornih prihoda i pad javne potrošnje prvenstveno zbog slabije dinamike realizacije prioritetne dionice autoputa Bar – Boljare od planirane, dok tekuća budžetska potrošnja raste, usljed donošenja novih i izmjene postojećih zakonskih rješenja, i to, u dijelu mandatorne potrošnje (bruto zarade i socijalni transferi)...