Manja slova Veća slova RSSKONKURS - Igre na sreću

04.05.2017.

Spisak organizacija koje su podnijele prijavu na Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu

U skladu sa članom 20 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG”, br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću objavljuje spisak organizacija koje su podnijele prijavu na Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu, sa podacima o nazivu organizacije, nazivu plana i programa i visini traženih sredstava...

07.04.2017.

SAOPŠTENJE – Izdavanje potvrda od strane Poreske uprave na predate finansijske iskaze

Na temelju određenih dilema koje su se javile, u dijelu izdavanja potvrde na predate finansijske izvještaje organizacije od strane Poreske uprave, koristimo se prilikom da damo pojašnjenje po ovom osnovu koje bi eliminisalo nedoumice prilikom pripreme prateće dokumentacije za potrebe apliciranja na ovogodišnji Konkurs...

31.03.2017.

Usvojen Izvještaj o radu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 30.03.2017. godine, prihvatila je Izvještaj o radu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu...

17.03.2017.

SAOPŠTENJE – 14.04.2017. godine posljednji dan za predaju aplikacija na ovogodišnji Konkurs

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću obavještava sve zainteresovane strane da je u tekstu ovogodišnjeg Konkursa napravljen previd koji se odnosi na krajnji rok predaje planova i programa tj. posljednji dan u kome je moguće predati aplikaciju...

15.03.2017.

Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu

U skladu sa Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG”, br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, raspisuje konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu...

27.12.2016.

SAOPŠTENJE

Koristimo priliku da podsjetimo organizacije čiji su planovi i programi finansirani na osnovu Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu da, u skladu sa članom 4 ugovora o korišćenju dijela prihoda od igara na sreću za sufinansiranje planova i programa, a na osnovu člana 26 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (Službeni list CG, br. 42/2011), imaju obavezu da programske i finansijske izvještaje, zajedno sa kopijama računa za pojedine troškove u vezi sa realizacijom plana i programa, dostave Komisiji u roku od 30 dana od dana isteka ugovorenog roka za realizaciju plana i programa...

26.07.2016.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se sve organizacije koje nijesu u predviđenom terminu potpisale Ugovor o korišćenju opredijeljenih sredstava dijela prihoda od igara na sreću, na temelju ovogodišnje Odluke o raspodjeli, da tu obavezu moraju ostvariti u periodu 26. jul – 1. avgust 2016. godine, u prostorijama poslovnog centra Palada - II sprat, u kancelarijama Ministarstva finansija, u terminu 10.00h – 16.00h svakog radnog dana...

19.07.2016.

Zbirne bodovne liste sa pregledom bodovanja planova i programa evaluiranih od strane potkomisija

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću objavljuje zbirne bodovne liste sa pregledom bodovanja planova i programa evaluiranih od strane potkomisija za evaluaciju na Konkursu za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu...

12.07.2016.

OBAVJEŠTENJE

Potpisivanje ugovora sa organizacijama čiji su planovi i programi podržani na osnovu Odluke Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu, biće obavljeno u prostorijama Ministarstva finansija Crne Gore, Bulevar Revolucije br. 11, bivše prostorije dnevnog lista Vijesti (posljednji sprat) - Podgorica, po sljedećem rasporedu...

11.07.2016.

Odluka o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

U skladu sa članom 5 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću ("Službeni list Crne Gore" br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću donijela je Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu...