Manja slova Veća slova RSSJavne raspave

27.02.2019.

Javna rasprava o Nacrtu Strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u cilju zaštite finansijskih interesa EU za period 2019-2022 godine i pratećeg Akcionog plana za period 2019-2020 godine

Javna rasprava o Nacrtu Strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u cilju zaštite finansijskih interesa EU za period 2019-2022 godine i pratećeg Akcionog plana za period 2019-2020 godine...

13.02.2019.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o kreditnim institucijama, Nacrtu zakona o sanaciji kreditnih institucija i Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji bankama produžena do 04. marta 2019. godine

Ministarstvo finansija, na zahtjev Savjeta stranih investitora, produžava javnu raspravu o Nacrtu zakona o kreditnim institucijama, Nacrtu zakona o sanaciji kreditnih institucija i Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji bankama, do 4. marta 2019. godine...

25.01.2019.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o kreditnim institucijama, Nacrtu Zakona o sanaciji kreditnih institucija i Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, broj 41/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o kreditnim institucijama, Nacrtu zakona o sanaciji kreditnih institucija i Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji bankama, koji su pripremljeni od strane Centralne banke Crne Gore...

11.12.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o lokalnim komunalnim taksama

Javna rasprava o nacrtu zakona o lokalnim komunalnim taksama...

11.12.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o administrativnim taksama

Javna rasprava o nacrtu zakona o administrativnim taksama...

10.12.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama

Ovim zakonom uređuju se međubankarske naknade koje se naplaćuju pri izvršavanju nacionalnih platnih transakcija (u daljem tekstu: platne transakcije) na osnovu platnih kartica u Crnoj Gori, kod kojih pružalac platnih usluga platioca i pružalac platnih usluga primaoca plaćanja imaju sjedište u Crnoj Gori, kao i posebna pravila poslovanja u vezi sa izdavanjem platnih kartica ili izvršavanjem platnih transakcija na osnovu platnih kartica....

10.12.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, broj 41/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama, koji je pripremljen od strane Centralne banke Crne Gore....

18.10.2018.

Izvještaj o sprovedenoj raspravi o Nacrtu Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Izvještaj o sprovedenoj raspravi o Nacrtu Zakona o finansiranju lokalne samouprave...

10.09.2018.

Javna rasprava povodom Nacrta Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Javna rasprava povodom Nacrta Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga...

04.09.2018.

Javna rasprava povodom Nacrta Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Javna rasprava povodom Nacrta Zakona o finansiranju lokalne samouprave ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sljedeća slijedeća