Manja slova Veća slova RSSJavne nabavke

29.01.2020.

Ugovor Konsultantske usluge pravnog savjetnika koje će se odnositi na pokretanje i podršku realizaciji tendera za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Žabljak, u vlasništvu Države Crne Gore

Ugovor Konsultantske usluge pravnog savjetnika koje će se odnositi na pokretanje i podršku realizaciji tendera za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Žabljak, u vlasništvu Države Crne Gore...

27.12.2019.

Obavjestenje o ishodu Konsultantske usluge pravnog savjetnika koje će se odnositi na pokretanje i podršku realizaciji tendera za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Žabljak, u vlasništvu Države Crne Gore

Obavjestenje o ishodu Konsultantske usluge pravnog savjetnika koje će se odnositi na pokretanje i podršku realizaciji tendera za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Žabljak, u vlasništvu Države Crne Gore...

27.12.2019.

Zahtjev za dostavljanje ponuda Konsultantske usluge pravnog savjetnika koje će se odnositi na pokretanje i podršku realizaciji tendera za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Žabljak, u vlasništvu Države Crne Gore

Zahtjev za dostavljanje ponuda Konsultantske usluge pravnog savjetnika koje će se odnositi na pokretanje i podršku realizaciji tendera za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Žabljak, u vlasništvu Države Crne Gore...

26.12.2019.

Ugovor o nabavci mobilnih uređaja

Ugovor o nabavci mobilnih uređaja...

26.12.2019.

Ugovor o pružanju usluga - pružanje ekspertske pomoći za izradu tehničkih specifikacija za razvoj softverskog rješenja

Ugovor o pružanju usluga - pružanje ekspertske pomoći za izradu tehničkih specifikacija za razvoj softverskog rješenja...

25.12.2019.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - pružanje ekspertske pomoći za izradu tehničkih specifikacija za razvoj softverskog rješenja

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - pružanje ekspertske pomoći za izradu tehničkih specifikacija za razvoj softverskog rješenja...

25.12.2019.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - pružanje ekspertske pomoći za izradu tehničkih specifikacija za razvoj softverskog rješenja

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - pružanje ekspertske pomoći za izradu tehničkih specifikacija za razvoj softverskog rješenja sa ciljem uspostavljanja adekvatnog nadzora nad realizacijom i kontrole troškova nad grant ugovorima koji će se dodjeljivati od strane Zavoda za zapošljavanje u naredne 3 godine...

23.12.2019.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka mobilnih uređaja

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka mobilnih uređaja...

23.12.2019.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - nabavka mobilnih uređaja

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - nabavka mobilnih uređaja...

16.12.2019.

Ugovor o pružanju usluga - Konsultantske usluge izrade informatičkog rješenja za evidenciju podataka koji se odnose na donatorsku pomoć u Crnoj Gori

Ugovor o pružanju usluga - Konsultantske usluge izrade informatičkog rješenja za evidenciju podataka koji se odnose na donatorsku pomoć u Crnoj Gori...