Manja slova Veća slova RSSJavne nabavke

11.06.2018.

Ugovor za pružanje usluga održavanje aplikativnog dijela informacionog sistema UCG3 i njegovo unapređenje po zahtjevu korisnika

Ugovor za pružanje usluga održavanje aplikativnog dijela informacionog sistema UCG3 i njegovo unapređenje po zahtjevu korisnika...

06.06.2018.

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti za nabavku sredstava za higijenu

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti za nabavku sredstava za higijenu...

04.06.2018.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za legitimacije inspektora

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za legitimacije inspektora...

04.06.2018.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za poreske identifikacione kartice

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za poreske identifikacione kartice

03.05.2018.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

03.05.2018.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za održavanje računara i prateće opreme

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za održavanje računara i prateće opreme...

04.04.2018.

Ugovor za pružanje usluge revizije glavnog projekta

Ugovor za pružanje usluge revizije glavnog projekta...

28.03.2018.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za održavanje aplikativnog dijela informacionog sistema UCG3 i njegovo unapređenje po zahtjevima korisnika za period od 30 dana

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za održavanje aplikativnog dijela informacionog sistema UCG3 i njegovo unapređenje po zahtjevima korisnika za period od 30 dana

23.03.2018.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za održavanje aplikativnog dijela informacionog sistema UCG3 i njegovo unapređenje

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za održavanje aplikativnog dijela informacionog sistema UCG3 i njegovo unapređenje po zahtjevima korisnika za period od 3 mjeseca...

19.03.2018.

Ugovor za nabavku usluga fotokopiranja

Ugovor za nabavku usluga fotokopiranja