Manja slova Veća slova RSSZakon o slobodi vjeroispovijesti

Javne nabavke

01.06.2015.

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke Pružanje usluga za izradu podzakonskih akata za oporezivanje upstream operacija koje se odnose na ugljovodonike

Ministarstvo finansija je dana 29.05.2015. godine objavilo poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke Pružanje usluga za izradu podzakonskih akata za oporezivanje upstream operacija koje se odnose na ugljovodonike i koji se postavljen na portalu Uprave za javne nabavke. Tendreska dokumentacija za navedeni poziv se može preuzeti u prilogu...

24.03.2015.

Plan javnih nabavki Ministarstva finansija za 2015. godinu

Ovdje možete preuzeti plan javnih nabavki Ministarstva finansija za 2015. godinu...

20.05.2014.

Javni poziv za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluge – hotelski smještaj, po partijama, prema specifikaciji usluge

Javni poziv za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluge – hotelski smještaj, po partijama, prema specifikaciji usluge...

29.04.2014.

Poziv za otvoreni postupak

Poziv javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluge - servisiranje i održavanje službenih putničkih motornih vozila sa nabavkom i isporukom rezervih djelova; usluge pranja vozila i vulkaniziranja guma, po partijama, prema spe

17.04.2014.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Hotelske usluge

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Hotelske usluge...

14.04.2014.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Oracle licence 71356300-1 Usluge tehničke podrške

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Oracle licence 71356300-1 Usluge tehničke podrške...

14.04.2014.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Usluge popravka i održavanja automobila

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke...

05.03.2014.

Plan javnih nabavki Ministarstva finansija za 2014. godinu

Ovdje možete pogledati plan javnih nabavki Ministarstva finansija za 2014. godinu...

04.03.2014.

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje, broj 08/14 za pružanje usluga oracle licenci sa tehničkom podrškom...

04.03.2014.

Poziv pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje - Oracle licence usluge tehničke podrške

Poziv pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje - Oracle licence usluge tehničke podrške