Manja slova Veća slova RSSJavne nabavke

07.06.2019.

Zahtjev za dostavljanje ponuda- izrada elaborata identifikacije

Zahtjev za dostavljanje ponuda- izrada elaborata identifikacije...

07.06.2019.

Obavještenje o obustavljanju postupka- gume za motorna vozila sa montažom i balansiranjem

Obavještenje o obustavljanju postupka- gume za motorna vozila sa montažom i balansiranjem...

07.06.2019.

Zahtjev za dostavljanje ponuda- gume za motorna vozila sa montažom i balansiranjem

Zahtjev za dostavljanje ponuda- gume za motorna vozila sa montažom i balansiranjem...

04.06.2019.

Obavještenje o ishodu - ekspertska pomoć pri izradi tenderske dokumentacije

Obavještenje o ishodu - ekspertska pomoć pri izradi tenderske dokumentacije...

04.06.2019.

Zahtjev za dostavljanje ponuda - ekspertska pomoć pri izradi tenderske dokumentacije

Zahtjev za dostavljanje ponuda - ekspertska pomoć pri izradi tenderske dokumentacije...

04.06.2019.

Obavještenje o obustavi postupka angažovanje pravnog konsultanta

Obavještenje o obustavi postupka angažovanje pravnog konsultanta...

04.06.2019.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti-angažovanje pravnog konsultanta

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti-angažovanje pravnog konsultanta...

13.05.2019.

Ugovor o pružanju konsultantskih usluga stručno pravne podrške

Ugovor o pružanju konsultantskih usluga stručno pravne podrške...

12.04.2019.

Ugovor za nabavku usluga fotokopiranja

Ugovor za nabavku usluga fotokopiranja...

12.04.2019.

Ugovor o pružanju usluga - izrada računovodstvenog softvera

Ugovor o pružanju usluga - izrada računovodstvenog softvera...