Manja slova Veća slova RSSJavne nabavke

03.05.2018.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

03.05.2018.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za održavanje računara i prateće opreme

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za održavanje računara i prateće opreme...

04.04.2018.

Ugovor za pružanje usluge revizije glavnog projekta

Ugovor za pružanje usluge revizije glavnog projekta...

28.03.2018.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za održavanje aplikativnog dijela informacionog sistema UCG3 i njegovo unapređenje po zahtjevima korisnika za period od 30 dana

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za održavanje aplikativnog dijela informacionog sistema UCG3 i njegovo unapređenje po zahtjevima korisnika za period od 30 dana

23.03.2018.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za održavanje aplikativnog dijela informacionog sistema UCG3 i njegovo unapređenje

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za održavanje aplikativnog dijela informacionog sistema UCG3 i njegovo unapređenje po zahtjevima korisnika za period od 3 mjeseca...

19.03.2018.

Ugovor za nabavku usluga fotokopiranja

Ugovor za nabavku usluga fotokopiranja

14.03.2018.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za reviziju tehničke dokumentacije Glavnog Projekta za izgradnju Data Centra Poreske Uprave Crne Gore

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za reviziju tehničke dokumentacije Glavnog Projekta za izgradnju Data Centra Poreske Uprave Crne Gore...

12.03.2018.

Ugovor o nabavci male vrijednosti usluga-registracije i tehničkog pregleda

Ugovor o nabavci male vrijednosti usluga-registracije i tehničkog pregleda...

09.03.2018.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za održavanje aplikativnog dijela informacionog sistema UCG3

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za održavanje aplikativnog dijela informacionog sistema UCG3 i njegovo unapređenje po zahtjevima korisnika za period od 3 mjeseca...

07.03.2018.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti