Manja slova Veća slova RSSIzvjestaji MMF-a

07.06.2017.

Tim MMF-a je završio posjetu Crnoj Gori

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koju je predvodio Martin Petri je posjetila Podgoricu tokom perioda od 31. maja do 7. juna 2017. kako bi nastavili sa razgovorima sa nadležnim organima o strategiji fiskalne konsolidacije, koji su započeti tokom prethodne misije u vezi sa članom IV (vidjeti Završnu izjavu od 28. februara 2017). Nakon završetka posjete gospodin Petri je dao sljedeću izjavu...

01.03.2017.

Održana press konferencija povodom redovne misije Međunarodnog monetarnog fonda

Održana press konferencija povodom redovne misije Međunarodnog monetarnog fonda

Održana press konferencija povodom redovne misije Međunarodnog monetarnog fonda

01.03.2017.

CRNA GORA: Završna izjava Misije o konsultacijama za 2017. u vezi sa Članom IV

Završna izjava opisuje preliminarne nalaze zaposlenih MMF-a na kraju zvanične posjete zaposlenih (ili „misije“), u većini slučajeva tokom posjete zemlji članici. Misija je sprovedena kao dio redovnih (obično godišnjih) konsultacija u skladu sa Članom IV Osnivačkog ugovora MMF-a, u kontekstu zahtjeva za korišćenje resursa MMF-a (pozajmica od MMF-a), kao dio razgovora programa koji su pod monitoringom zaposlenih MMF-a ili su dio monitoringa ekonomskih događaja od strane zaposlenih MMF-a...

28.02.2017.

NAJAVA PRESS KONFERENCIJE

U srijedu, 01. marta 2017. godine, biće održana press-konferencija povodom redovne godišnje misije Međunarodnog monetarnog fonda, u sklopu konsultacija po članu IV Statuta Fonda...

03.11.2015.

- ZAVRŠNA IZJAVA MISIJE O KONSULTACIJAMA ZA 2015. U VEZI SA ČLANOM IV

Misija Međunarodnog monetarnog fonda posjetila je Crnu Goru od 22. oktobra do 3. novembra 2015. kako bi sprovela konsultacije u vezi sa članom IV za 2015. Završni sastanak sa nadležnim organima obuhvatio je i ocjenu Crne Gore u sklopu Programa ocjene finansijskog sektora koji je sproveden u septembru...

03.11.2015.

Održana konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a

Održana konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a

Održana konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a...

04.11.2014.

SAOPŠTENJE: Održana konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a

SAOPŠTENJE: Održana konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a

Održana konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a...

28.03.2014.

Crna Gora — Saopštenje po završetku posjete delegacije MMF-a

Crna Gora — Saopštenje po završetku posjete delegacije MMF-a

im Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), predvođen Alasdair Scott-om, posjetio je Podgoricu tokom perioda 25-27. mart kako bi razgovarao o nedavnim ekonomskim događajima i agendi politika koje nadležni organi imaju za 2014. i na srednji rok. Tim se sastao sa Guvernerom Centralne banke gospodinom Dakićem i zaposlenima Centralne banke Crne Gore (CBCG) kako bi razgovarali o finansijskom sektoru, radi pripreme za Bankarski forum koji se održava 28. marta, a koji zajednički organizuju MMF i CBCG, koji će spojiti predstavnike privatnih banaka, njihovih matičnih banaka, CBCG-a i međunarodnih finansijskih institucija. Tim se sastao sa ministrom finansija gospodinom Žugićem i zaposlenima u Ministarstvu finansija, kao i sa predstavnicima banakama i organizacija iz privatnog sektora...

14.02.2013.

Crna Gora — Saopštenje po završetku posjete osoblja MMF-a

Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju je predvodio Nadeem Ilahi, boravila je u Podgorici, u periodu od 6. do 13. februara, u cilju razgovora o nedavnim ekonomskim dešavanjima i promjenama u politikama...

09.05.2011.

Zaključci Borda MMF-a, 6. maj 2011. godine

Zaključci Borda MMF-a, 6. maj 2011. godine

Nakon globalne krize koja je ostavila snažne udarce na ekonomiju u toku je pokušaj oporavka. Tokom 2010. dobra turistička sezona je bila propraćena obnavljanjem proizvodnje metala, dok su obilne kiše u regionu pojačale proizvodnju i izvoz električne energije. Nakon kontrakcije, koja je trajala skoro dvije godine, industrija je ponovo počela da raste u drugoj polovini 2010. Međutim, i pored toga, industrijska proizvodnja je na kraju 2010. godine i dalje bila značajno ispod svog vrhunca prije krize. Očekivane strane direktne investicije u kapitalne infrastrukturne objekte se nijesu materijalizovale do sada, građevinska djelatnost je i dalje potisnuta. Ukupan rast BDP-a u 2010. je procijenjen na 1,1 procenat, čime je output i dalje ispod nivoa iz 2008. godine...