Manja slova Veća slova RSS

>

Intelektualna svojina - preporuke

Datum objave: 08.06.2011 15:45 | Autor: Ivona Mihajlović

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Iz oblasti intelektualne svojine (industrijska svojina i autorska i srodna prava) prijavljeno je 13 propisa i 9 administrativna postupka, dok je analizirano 13 propisa i 9 administrativnih postupaka. U dijelu propisa, tokom analize, iz oblasti autorskih i srodnih prava, ustanovljeno je da se pristupilo izradi novog Zakona o autorskim i srodnim pravima. U skladu sa Programom rada Vlade za 2011. godinu predviđeno je usvajanje Predloga zakona o autorskim i srodnim pravima za I kvartal 2011. godine, kojim će se utvrditi sadržina autorskih i srodnih prava i urediti način njihovog ostvarivanja i zaštite. U tom smilsu, analiza postojeceg zakona i predloga novog, kao i administrativni postupci koji se sporovde na osnovu tih zakona, bice razmatrani u posebnom setu. Takodje, nije razmatran postupak slobodnog pristupa informacijama, vec ce se to uciniti kroz analizu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Zajednička preporuka za sve zakone koji uređuju pravo intelektualne svojine, a koji su usvojeni nakonu usvajanja Ustava CG iz 2007 godine, a prije usvajanja novog Zakonom o prekršajima (”Službeni list CG” br. 1/11 i 6/11), je da se kaznene odredbe u njima usaglase sa poslednjim zakonom...