Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv za upis i uplatu državnih obveznica - 2026.

Datum objave: 18.04.2019 07:26 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 84. i 89. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list CG", br.01/18), Ministarstvo finansija

 

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za upis i uplatu državnih obveznica 

 

NAJBITNIJI PODACI IZ PROSPEKTA

 

Osnovni elementi obveznice su:

I. Emitent obveznice: Crna Gora;

 

II. Datum emitovanja obveznica: 22.04.2019. godine;

 

III. Iznos emisije: 50.000.000,00 eur-a (slovima: pedeset miliona eura);

 

IV. Uspješnost emisije: Emisija se smatra uspješnom bez obzira na  iznos koji je kroz emisiju realizuje;

 

V. Vrsta obveznice: dužničke dugoročne obveznice (jednokratna otplata glavnice na dan dospijeca, godisnja isplata kamata);

 

VI. Serija: GB1 - 2026;

 

VII. Nominalna vrijednost jedne obveznice: 1.000,00 eur-a;

 

VIII. Obveznice imaju prinos po fiksnoj kamatnoj stopi od 3.5% godišnje;

 

IX. Obveznice se emituju u ukupnoj količini od 50.000 obveznica (slovima: pedeset hiljada obveznica), sa rokom dospijeća 23.04.2026. godine;

 

X. Obveznica će biti realizovana kroz više tranši. Prva tranša će biti realizovana 22.04.2019. godine, dok će preostale tranše biti emitovane prema potrebi na osnovu obavještenja Ministarstva finansija a najkasnije do 31.12.2019. godine;

 

XI. Isplata vlasnicima obveznica, izvršiće se prema sljedećem amortizacionom planu:

Period obračuna kamate

Datum isplate kupona

 

Ukupan iznos kamate za isplatu

Iznos glavnice za isplatu

Ukupan Iznos za isplatu

Od

Do

Broj dana

23.04.2019.

22.04.2020.

23.04.2020.

360

35,00

0

35,00

23.04.2020.

22.04.2021.

23.04.2021.

360

35,00

0

35,00

23.04.2021.

22.04.2022.

25.04.2022.

360

35,00

0

35,00

23.04.2022.

22.04.2023.

24.04.2023.

360

35,00

0

35,00

23.04.2023.

22.04.2024.

23.04.2024.

360

35,00

0

35,00

23.04.2024.

22.04.2025.

23.04.2025.

360

35,00

0

35,00

23.04.2025.

22.04.2026.

23.04.2026.

360

35,00

1,035.00

1,035.00

 

XII. Isplata kamate vlasnicima obveznica, vršiće se jednom godišnje. 

 

XIII. Kamata se obračunava po metodi 360/360. Za drugu i preostale tranše, obračun za prvu isplatu kamate računa se po navedenom obračunu, u skladu sa brojem dana od trenutaka emisije navedene tranše do dana isplate.

 

XIV. U slučaju neblagovoremenog izvršavanja obaveza, emitent obveznica će platiti imaocu obveznica zateznu kamatu na dospjelu neplaćenu glavnicu i redovnu kamatu. Zatezna kamata se obračunava u visini redovne kamate uvećane za 8% na godišnjem nivou.

 

XV. Danom dospijeća vlasniku obveznice isplaćuje se vrijednost glavnice i godišnje kamate.

 

XVI. Trgovina obveznicama na tržištu obavlja se u skladu sa propisima kojima se uređuje trgovina hartijama od vrijednosti, odnosno na berzi, preko ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti;

 

XVII. Izmirenje obaveza po ovoj obveznici ima isti tretman kao izmirenje obaveza nastalih po osnovu zaključenih međunarodnih kreditnih aranžmana ili izdavanjem međunarodnih obveznica.

 

XVIII. Primarna prodaja obveznica obaviće se putem održavanja aukcije za prodaju na Montenegroberzi AD Podgorica, 22. i 23. aprila 2019. godine, u skladu sa pravilima Montenegroberze.

 

 

Uvid u prospekt može se ostvariti i na sajtu Ministarstva finansija: www.mif.gov.me; ili na sajtu Montenegroberze: www.mnse.me. 

 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu finansija ili na telefone: +382 (0) 20 202 147.

 

Vlasnici obveznica, kupljenih na aukciji, dana 22. i 23. aprila 2019. godine, simbola GB1-2026. godine, sredstva je potrebno da uplate najkasnije, u utorak 23. aprila, do 15h, sa naznakom za „Kupljene obveznice GB1-2026“, i to:

 

ukoliko se radi o uplati u zemlji

Glavni račun državnog trezora br. 907-83001-19; i

 

ukoliko se radi o uplati iz inostranstva

57A: Account with Institutions: DEUTSCHE BUNDESBANK – FRANKFURT

SWIFT BIC:MARKDEFF

 

58A: Beneficiary Institution:     Acc.number: /DE04504000005040040278

                                                  CENTRAL BANK OF MONTENEGRO

SWIFT BIC: CBCGMEPG

 


Prilog: Javni poziv za emisiju obveznica - 2026.pdf

Prospekt za emisiju državnih hartija od vrijednosti koje dospijevaju 2026. godine Prospekt 2019-2026.pdf