Manja slova Veća slova RSS

Organizacija Ministarstva finansija 

 

 
Sektor za imovinsko pravne poslove

10.03.2011.

Poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju državne imovine (nepokretnosti), za obveznice devizne štednje građana i obveznice bivših vlasnika po osnovu obeštećenja za oduzeta imovinska prava

Ovdje možete preuzeti Poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju državne imovine (nepokretnosti), za obveznice devizne štednje građana i obveznice bivših vlasnika po osnovu obeštećenja za oduzeta imovinska prava...

30.01.2011.

Uredba o uslovima i načinu korišćenja službenih zgrada i poslovnih prostorija u svojini Crne Gore, objavljena u Službenom listu br. 07/11 od 28. januara 2011. godine

Ovdje možete preuzeti Uredbu o uslovima i načinu korišćenja službenih zgrada i poslovnih prostorija u svojini Crne Gore, objavljenu u Službenom listu br. 07/11 od 28. januara 2011. godine...

10.01.2011.

Saopštenje Ministarstva finansija povodom teksta „Sud u Strazburu rješava državne trikove“

Na osnovu Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju (Službeni list 21/04 i 49/07), Vlada Crne Gore donijela je 1. februara 2008. godine Uredbu o procjeni vrijednosti i utvrđivanju naknada za oduzetu imovinu. Ovom Uredbom na jedinstven način za sve opštine u Crnoj Gori definisani su kriterijumi za utvrđivanje iznosa obeštećenja u slučaju oduzetih imovinskih prava...

17.12.2010.

Najava: Počela javna rasprava povodom nacrta Zakona o javnim nabavkama

U okviru projekta IPA Program pomoći 2007 „Dalji razvoj i jačanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“, institucije nadležne za sistem javnih nabavki u Crnoj Gori – Ministarstvo finansija, Direkcija za javne nabavke i Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, u okviru posebne radne grupe obrazovane od predstavnika ovih institucija, uz podršku Evropske unije - konzorcijuma „Planet S.A. - BiP Solutions“ i „Crown Agents“ pripremile su tekst Nacrta Zakona o javnim nabavkama...

02.11.2010.

Primjena Uredbe o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore

Vlada Crne Gore je, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini, usvojila 1. aprila 2010. godine Uredbu o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore. Uredba je stupila na snagu 1. maja i njome je u potpunosti uređen način i uslovi korišćenja službenih automobila i drugih prevoznih sredstava u vlasništvu države i kontrola njihove upotrebe...

06.10.2010.

Saopštenje: Održan sastanak povodom primjene Konvencije o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu

Saopštenje: Održan sastanak povodom primjene Konvencije o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu

Danas je u Ministarstvu finansija održan sastanak povodom primjene Konvencije o ostvarivanju alimentacionih potraživanja u inostranstvu, koja je potpisana 1956. godine. Sastanku, koji je iniciralo Ministarstvo finansija, prisustvovali su i predstavnici ministarstava rada i socijalnog staranja, vanjskih poslova i pravde, kao i Zaštitnika imovinsko – pravnih interesa Crne Gore...

20.08.2010.

Uredba o podaji i davanju u zakup stvari u drzavnoj imovini, objavljena u "Sl. list Crne Gore", br. 44/10 od 30.07.2010

Uredba o podaji i davanju u zakup stvari u drzavnoj imovini, objavljena u "Sl. list Crne Gore", br. 44/10 od 30.07.2010...

15.07.2010.

Uredba o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2010. godinu, objavljena u "Sl. list Crne Gore", br. 36/10 od 02.07.2010. godine

Uredba o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2010. godinu, objavljena u "Sl. list Crne Gore", br. 36/10 od 02.07.2010. godine

14.07.2010.

Saopštenje: Sjutra počinje isplata obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava za 2010. godinu

Zakonom o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju propisano je da se obeštećenje isplaćuje u jednogodišnjim ratama, čija se isplata vrši 15. jula svake godine po konačnim rješenjima dostavljenim Fondu za obeštećenje do 31. decembra prethodne godine, prema raspoloživosti sredstava, do njihove konačne isplate...

18.06.2010.

Uredba o uslovima i načinu korišćenja objekata za reprezentativne potrebe u svojini Crne Gore, objavljena u "Sl. listu CG", broj 31/10 od 04.juna 2010. godine

Uredba o uslovima i načinu korišćenja objekata za reprezentativne potrebe u svojini Crne Gore, objavljena u "Sl. listu CG", broj 31/10 od 04.juna 2010. godine