Manja slova Veća slova RSS

Organizacija Ministarstva finansija 

 

 




Sektor za imovinsko pravne poslove

31.03.2011.

Izjava pomoćnika ministra finansija, Periše Perovića, povodom usvajanja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti

Izjava pomoćnika ministra finansija, Periše Perovića, povodom usvajanja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti Izjava pomoćnika ministra finansija, Periše Perovića, nakon sjednice Vlade, povodom usvajanja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti... Audio

18.03.2011.

Uredba o načinu i uslovima davanju poklona iz državne imovine kojom raspolaže Crna Gora

Ovdje možete pogledati Uredbu o načinu i uslovima davanja poklona iz državne imovine kojom raspolaže Crna Gora...

10.03.2011.

Poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju državne imovine (nepokretnosti), za obveznice devizne štednje građana i obveznice bivših vlasnika po osnovu obeštećenja za oduzeta imovinska prava

Ovdje možete preuzeti Poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju državne imovine (nepokretnosti), za obveznice devizne štednje građana i obveznice bivših vlasnika po osnovu obeštećenja za oduzeta imovinska prava...

30.01.2011.

Uredba o uslovima i načinu korišćenja službenih zgrada i poslovnih prostorija u svojini Crne Gore, objavljena u Službenom listu br. 07/11 od 28. januara 2011. godine

Ovdje možete preuzeti Uredbu o uslovima i načinu korišćenja službenih zgrada i poslovnih prostorija u svojini Crne Gore, objavljenu u Službenom listu br. 07/11 od 28. januara 2011. godine...

10.01.2011.

Saopštenje Ministarstva finansija povodom teksta „Sud u Strazburu rješava državne trikove“

Na osnovu Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju (Službeni list 21/04 i 49/07), Vlada Crne Gore donijela je 1. februara 2008. godine Uredbu o procjeni vrijednosti i utvrđivanju naknada za oduzetu imovinu. Ovom Uredbom na jedinstven način za sve opštine u Crnoj Gori definisani su kriterijumi za utvrđivanje iznosa obeštećenja u slučaju oduzetih imovinskih prava...

17.12.2010.

Najava: Počela javna rasprava povodom nacrta Zakona o javnim nabavkama

U okviru projekta IPA Program pomoći 2007 „Dalji razvoj i jačanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“, institucije nadležne za sistem javnih nabavki u Crnoj Gori – Ministarstvo finansija, Direkcija za javne nabavke i Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, u okviru posebne radne grupe obrazovane od predstavnika ovih institucija, uz podršku Evropske unije - konzorcijuma „Planet S.A. - BiP Solutions“ i „Crown Agents“ pripremile su tekst Nacrta Zakona o javnim nabavkama...

02.11.2010.

Primjena Uredbe o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore

Vlada Crne Gore je, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini, usvojila 1. aprila 2010. godine Uredbu o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore. Uredba je stupila na snagu 1. maja i njome je u potpunosti uređen način i uslovi korišćenja službenih automobila i drugih prevoznih sredstava u vlasništvu države i kontrola njihove upotrebe...

06.10.2010.

Saopštenje: Održan sastanak povodom primjene Konvencije o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu

Saopštenje: Održan sastanak povodom primjene Konvencije o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu

Danas je u Ministarstvu finansija održan sastanak povodom primjene Konvencije o ostvarivanju alimentacionih potraživanja u inostranstvu, koja je potpisana 1956. godine. Sastanku, koji je iniciralo Ministarstvo finansija, prisustvovali su i predstavnici ministarstava rada i socijalnog staranja, vanjskih poslova i pravde, kao i Zaštitnika imovinsko – pravnih interesa Crne Gore...

20.08.2010.

Uredba o podaji i davanju u zakup stvari u drzavnoj imovini, objavljena u "Sl. list Crne Gore", br. 44/10 od 30.07.2010

Uredba o podaji i davanju u zakup stvari u drzavnoj imovini, objavljena u "Sl. list Crne Gore", br. 44/10 od 30.07.2010...

15.07.2010.

Uredba o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2010. godinu, objavljena u "Sl. list Crne Gore", br. 36/10 od 02.07.2010. godine

Uredba o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2010. godinu, objavljena u "Sl. list Crne Gore", br. 36/10 od 02.07.2010. godine