Manja slova Veća slova RSS

Organizacija Ministarstva finansija 

 

 
Sektor za imovinsko pravne poslove

30.03.2018.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u opštini Kotor

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključka Vlade Crne Gore, broj 07-735 sa sjednice od 1.marta 2018. godine, Ministarstvo finansija objavljuje javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u opštini Kotor...

09.10.2017.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u opštini Ulcinj

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u opštini Ulcinj

05.09.2017.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Ulcinj

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Ulcinj

27.07.2017.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za davanje u zakup nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Kolašin....

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključka Vlade Crne Gore, broj 07-2199 sa sjednice od 12. jula 2017. godine, Ministarstvo finansija objavljuje javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za davanje u zakup nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Kolašin....

05.07.2017.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u opštini Nikšić

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u opštini Nikšić

26.09.2016.

Poslovnik o radu Komisije za naplatu poreskih potraživanja i rješenje o formiranju komisije

Poslovnik o radu Komisije za naplatu poreskih potraživanja...

20.11.2013.

Organizaciona šema Direktorata za imovinsko i normativno i pravne poslove

Ovdje možete pogledati organizacionu šemu Direktorata za imovinsko i normativno i pravne poslove...

19.04.2012.

Vlada utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o staranju o privremeno i trajno oduzetoj imovini

Vlada utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o staranju o privremeno i trajno oduzetoj imovini

Izjava pomoćnice ministra finansija Ane Ivanović nakon sjednice Vlade povodom utvrđivanja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o staranju o privremeno i trajno oduzetoj imovini...

08.07.2011.

Kontakti sektora za imovinsko pravne poslove

Kontakti sektora za imovinsko pravne poslove...