Мања слова Већа слова РСС

Организација Министарства финансија 

 

 
Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Сектор за имовинско правне послове

23.05.2007.

Закон о државном премјеру и катастру непокретности

Овим законом уређује се државни премјер, катастар непокретности и уписи права на -непокретностима, катастар водова, основна државна карта и топографске карте, премјер државне границе и друга питања од значаја за државни премјер и катастар...Доwнлоад

25.04.2006.

Закон о измјенама и допунама Закона о експропријацији

У Закону о експропријацији ("Службени лист РЦГ", бр. 55/00) послије члана 2 и наслова "Потпуна експропријација" додаје се нови члан који гласи: Експропријацијом се мијења власник на експроприсаној непокретности (потпуна експропријација)."...Доwнлоад

16.12.2004.

Одлука о образовању Фонда за обештећење

Ради обезбједјења средстава за обештећење бивших власника за права одузета у корист општенародне, државне, друштвене или задружне својине, образује се Фонд за обештећење (у даљем тексту: Фонд)...Доwнлоад

27.05.2004.

Закон о фидуцијарном преносу права својине

Уговором о фидуцијарном преносу права својине на покретној ствари дужник или неко трећи преноси право својине на повјериоца ради обезбјеђења наплате потраживања, а повјерилац се обавезује да по намирењу свог потраживања омогући дужнику несметано вршење права својине...Доwнлоад