Мања слова Већа слова РСС

Организација Министарства финансија 

 

 
Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Сектор за имовинско правне послове

28.06.2009.

Списак државне имовине из члана 2 Одлуке о условима и поступку куповине имовине Републике Црне Горе обвезницама девизне штедње грађана

Списак државне имовине из члана 2 Одлуке о условима и поступку куповине имовине Републике Црне Горе обвезницама девизне штедње грађана...

17.03.2009.

Закон о државној имовини

Овим законом уређује се коришћење, управљање и располагање стварима и другим добрима која припадају Црној Гори или локалној самоуправи (у даљем тексту: државна имовина).
Појам државне имовине

Члан 2
Државну имовину, у смислу овог закона, чине: право државне својине на покретним и непокретним стварима, на новчаним средствима, хартије од вриједности, и друга имовинска права која припадају Црној Гори или локалној самоуправи.
Намјена ствари и других добара у државној имовини одређује се законом или одлуком надлежног органа, у складу са законом... Доwнлоад

17.03.2009.

Закон о својинско-правним односима

Овим законом уређује се право својине и друга стварна права, државина на покретним и непокретним стварима, као и начин стицања, преноса, заштите и престанка ових права...Доwнлоад

28.09.2008.

Уредба о ближим критеријумима и методологију за одређивање тржишне вриједности непокретности

Овом уредбом прописују се ближи критеријуми и методологија за одређивање тржишне вриједности непокретности, која се примјењује као основица за утврђивање пореза на непокретности...

28.09.2008.

Уредба о утврђивању исплате годишње рате обештећења бившим власницима у новчаним средствима за 2008. годину

Овом уредбом утврђује се начин исплате годишње рате обешетећења бившим власницима у новчаним средствима за 2008. годину, а који су то право стекли по основу коначних рјешења Комисија за повраћај одузетих имовинских права и обештећење (у даљем тексту: Комисија)...

25.09.2008.

Уредба о измјени Уредбе о процјени вриједности и утврђивању накнаде за одузету имовину

Уредби о процјени вриједности и утврђивању накнаде за одузету имовину ("Службени лист ЦГ", број 7/08), у члану 6 тачки б) иза поднаслова: y-коефицијент по основу величине општине и удаљености локације од центра", у дијелу који се односи на...

23.09.2008.

Закон о старању привремено и трајно одузетој имовини

Овим законом уредјује се начин старања, односно управљања привремено или трајно одузетом имовином, у кривичном или прекршајном поступку (у даљем тексту: поступци)...Доwнлоад

11.10.2007.

Закон о повраћају одузетих имовинских права и обештећењу (пречишћен текст)

Овим законом уређују се услови, начин и поступак повраћаја права својине и других имовинских права и обештећења бивших власника за права одузета у корист општенародне, државне, друштвене или задружне својине...Доwнлоад

28.09.2007.

Правилник о облику и садржају пријаве пореза на промет непокретности

Овим правилником прописује се облик и садржај Пријаве пореза на промет непокретности...Доwнлоад

23.09.2007.

Одлука о условима и поступку куповине имовину Републике Црне Горе обвезницама девизне штедње грађана

Овом одлуком утврђују се услови и поступак куповине имовине Републике Црне Горе обвезницама девизне штедње грађана (у даљем тексту: обвезницама). Имовина из става 1 овог члана може се куповати и у комбинацији обвезница са новчаним средствима...