Мања слова Већа слова РСС

Организација Министарства финансија 

 

 
Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Сектор за имовинско правне послове

30.03.2010.

Уредба о начину вођења евиденције покретних и непокретних ствари и о попису ствари у државној својини

Уредба о начину вођења евиденције покретних и непокретних ствари и о попису ствари у државној својини

25.02.2010.

Позив за учешће на јавном надметању за продају непокретности у општинама Пљевља, Улцињ и Бијело Поље

Овдје можете погледати позив за учешће на јавном надметању за продају непокретности у општинама Пљевља, Улцињ и Бијело Поље...Доwнлоад

01.12.2009.

Најава: Самостални савјетник, Миланка Отовић, учествоваће на регионалној радионици за повраћај добара у Софији

Самостални савјетник у Министарству финансија, Миланка Отовић, учествоваће на Регионалној радионици за повраћај добара, која ће се одржати у Софији у периоду од 02. 04. децембра 2009. године и излагати на тему Закон о старању привремено и трајно одузете имовине...

20.09.2009.

Уредбу о утврђивању исплате и откупа обештећења бившим власницима одузетих имовинских права у новчаним средствима за 2009. годину

Овом уредбом утврђује се начин исплате годишње рате и откуп обешетећења бившим власницима одузетих имовинских права (у даљем тексту: бивши власник) у новчаним средствима за 2009. годину, а који су то право стекли по основу коначних рјешења Комисија за повраћај и обештећење која су достављена Фонду за обешетећење до 31.децембра.2008.године (у даљем тексту: Комисија)...

20.09.2009.

Одлуку о измјенама и допунама одлуке о условима и поступку откупа потраживања Црне Горе обвезницама девизне штедње градјана и обвезницама бивших власника по основу обештећења за одузета имовинска права

У Одлуци о условима и поступку откупа потраживања Црне Горе обвезницама девизне штедње гдадјана и обвезницама бивших власника по основу обештећења за одузета имовинска права (,,Службени лист ЦГ број 17/08), у члану 1 послије ријечи: ,,(у даљем тексту:Министарство) додају се ријечи: ,,Пореској управи и Дирекцији за развој малих и средњих предузећа (у даљем тексту: Дирекција)...Доwнлоад

28.07.2009.

Уредба о измјенама Уредбе о одредјивању органа државне управе надлежних за давање објашњења и мишљења у поступку стицања права својине на непокретностима страних лица која обављају дјелатност на територији Црне Горе

Овом Уредбом одредјују се органи државне управе надлежни за давање : објашњења и мишљења у поступку стицања права својине на непокретностима страних лица која обављају дјелатност на територији Црне Горе (у даљем тексту Црне Горе)...

28.07.2009.

Одлука о условима и постпуку откупа потраживања Црне Горе обвезницама девизне штедње грађана и обвезницама бивших власника по основу обештећења за одузета имовинска права

Овом одлуком утврђују се услови и поступак откупа потраживања Црне Горе, евидентираних у Министарству финансија у (у даљем тексту Министарство) по основу кредита одобрених из буђжета Црне Горе, кредита преузетих од Монтенегробанке АД Подгорица ,Југобанке АД Подгорица, Банке за развој, Републичке дирекције робних резерви и Савезне дирекције за робне резерве, обвезницама девизне штедње грађана и обвезницама бивших власника по основу обештећења за одузета имовинска права...Доwнлоад

01.07.2009.

Упутство о примјени Закона о својинско правним односима (Службени Лист ЦГ бр. 19/09) и Закона о државној имовини (Службени Лист ЦГ бр. 21/09), у дијелу уписа својинских права у катастар непокретности

Као што је познато Закон о својинско-правним односима, ступио је на снагу 21. марта 2009 године, а Закон о државној имовини 28.марта 2009 године.
У члану 419 Закона о својинско правним односима прописано је да: Право управљања, коришћења, односно трајног коришћења и располагања на земљишту у друштвеној, сада државној својини постаје, ступањем на снагу овог закона, право својине дотадашњег имаоца права управљања, коришћења, односно трајног коришћења, ако посебним законом није друкчије одредјено или заинтересовано лице докаже да је прије ступања на снагу овог закона стекло право својине на одредјеном земљишту.
Изузетно, земљиште за које у поступку приватизације или стечаја није плаћена тржишна накнада остаје у својини државе на коме власници објекта имају право прече куповине или право пречег закупа.
Одредбом става 1 овог члана не дира се у права која бившим власницима припадају по основу Закона о повраћају одузетих имовинских права и обештећењу

28.06.2009.

Одлука о условима и поступку куповине имовину Републике Црне Горе обвезницама девизне штедње грађана

Овом одлуком утврђују се услови и поступак куповине имовине Републике Црне Горе обвезницама девизне штедње грађана (у даљем тексту: обвезницама). Имовина из става 1 овог члана може се куповати и у комбинацији обвезница са новчаним средствима...