Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Јавни позив за учешће на јавном надметању за продају непокретности у државној својини у општини Котор

Датум објаве: 30.03.2018 08:11 | Аутор: Ивона Михајловић - администратор

Испис Штампај страницу


На основу Закона о државној имовини ("Службени лист ЦГ", бр.21/09 и 40/11), Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист ЦГ“, број 44/10) и закључка Владе Црне Горе, број 07-735 са сједнице од 1.марта 2018. године, Министарство  финансија објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА  ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КОТОР

1. Предмет јавног надметања

Предмет продаје је државна имовина у својини Црне Горе катастарска парцела број 1524/26, укупне површине 34м², уписане у лист непокретности број 603, КО Љешевићи, Општина Котор.

    2. Почетна цијена непокретности
које су предмет јавног надметања

Почетна цијена непокретности из тачке 1 овог јавног позива износи укупно 9.400,32 €.

3. Мјесто и вријеме одржавања јавног надметања

Продаја непокретности из тачке 1 ће се обавити, јавним усменим надметањем у просторијама Министарства финансија, Станка Драгојевића 2, канцеларија број 14, дана 12.04.2018. године, уторак, са почетком у 11:00 часова.

4. Услови јавног надметања

Право да учествују на јавном надметању имају подносиоци пријава односно сва заинтересована лица, која уплате депозит у износу од 5% од износа почетне цијене за предметне непокретности, и то: 470,02 €.

Депозит се уплаћује на рачун Министарства финансија 550-5590-94, са назнаком – депозит за учешће на јавном надметању.

Образац Пријаве за учешће на јавном надметању може се добити у канцеларији број 14, у Министарству финансија, сваког радног дана, до 10.04.2018. године (од 10-13 часова).

Минималну промјену распона понуда у поступку јавног надметања утврђује Комисија за продају државне имовине у складу са Уредбом о продаји државне имовине путем јавног надметања – аукције.

Поступак јавног надметања се завршава ако ниједан од учесника ни на трећи позив не понуди већу цијену од до тада понуђене највеће цијене. 

У том случају купцем се проглашава учесник који је први понудио највећу постигнуту цијену.

Сматраће се да су испуњени услови за одржавање јавног надметања, ако у назначено вријеме приступи макар један учесник а који понуди износ почетне цијене за предметне непокретности.

Учесник који понуди највећу цијену проглашава се купцем, а његова понуда сматраће се прихваћеном понудом за куповину предметне имовине.

5. Остали услови јавног надметања

Купац је дужан да са Владом Црне Горе - Министарством финансија закључи Уговор о купопродаји предметне непокретности у року од 15 (петнаест) дана од дана јавног надметања. 

Уколико купац не закључи уговор о купопродаји у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита, а продавац има право да закључи уговор о купопродаји предметне имовине са другим понуђачем јавног надметања који је понудио другу највећу цијену.

Право на повраћај депозита губи потенцијални купац који поднесе пријаву, а не учествује, односно не региструје се за јавно надметање.

Уплаћени депозит ће се вратити осталим учесницима у року од 7 (седам) дана од дана јавног надметања, а депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у купопродајну цијену.

Трошкови преноса имовине (порез, таксе и остало) падају у цјелости на купца.

Регистрација учесника ће се вршити у просторијама Министарству финансија - канцеларија број 14, Станка Драгојевића 2, Подгорица, 15 минута прије почетка одржавања јавног надметања.

Ближе информације могу се добити у Министарству финансија, контакт телефон: 020/248-512.